kinderen & jongeren

“Een veilige context voor slachtoffers van tienerpooiers”

Onderzoek Child focus over bescherming van slachtoffers van tienerpooiers
25.01.2016
Foto's
A. Soens

Vlaams minister Jo Vandeurzen, Child Focus en Jongerenwelzijn hebben hun plannen voorgesteld voor een betere bescherming van slachtoffers van tienerpooiers.

Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die tieners doelbewust feitelijk en emotioneel afhankelijk maken om hen vervolgens, via misleiding, dwang, fysiek en psychisch geweld en/of misbruik van kwetsbaarheid, uit te buiten in de prostitutie. Op vraag van Vlaams minister Vandeurzen voerde Child Focus een onderzoek naar de aanpak van het probleem. Ze gingen na wat er al gebeurt en hoe het in de toekomst beter kan.

Tienerpooiers

De laatste twee jaar zijn naar schatting minstens 60 jongeren, vooral meisjes, het slachtoffer geworden van tienerpooiers. Child Focus raadt aan de term loverboys niet langer te gebruiken. De term suggereert een romantische context, maar van liefde of onschuldige jongens is er geen sprake. Het gaat wel degelijk om criminelen. Ze hanteren verschillende werkwijzen, van het ronselen aan schoolpoorten tot sociale media. “Veel jongeren gooien hun gevoelens online als het eens wat minder gaat. Dat ontgaat ook deze tienerpooiers niet. Ze zoeken contact en spelen in op de kwetsbaarheid van de jongere om zo een band te smeden. Kwetsbare jongeren worden ingepalmd door de vlotte babbel en worden afhankelijk. Ze raken geïsoleerd van hun vrienden en familie. Ze hebben het gevoel dat enkel de tienerpooier hen begrijpt”, zegt Heidi De Pauw van Child Focus.

Minister Vandeurzen en Heidi Depauw van Child Focus stelden hun gezamenlijke plannen voor voor de bescherming van slachtoffers van tienerpooiers.

Laag zelfbeeld

Minister Vandeurzen: “Om deze praktijken tegen te gaan is het van belang om, naast degelijke vervolging, onze jongeren ook weerbaarder te maken. Deze personen richten zich niet tot sterke, zelfstandige adolescenten, maar op jongeren met een laag zelfbeeld die nood hebben aan aandacht. De directe omgeving van jongeren heeft een grote impact op de weerbaarheid. Daarom zorgen we onder meer binnenkort voor een website met info voor ouders, hulpverleners en de ruime omgeving van de jongere. Ook hotelpersoneel en taxichauffeurs kunnen een grote hulp zijn, wanneer zij signalen leren herkennen en weten waar ze met die info terecht kunnen.”

Uit de context

Om de nodige bescherming te bieden aan de slachtoffer raadt het rapport een gefaseerde aanpak aan. In een eerste fase moet de nadruk liggen op beveiliging en bescherming. Gespecialiseerde opvang zorgt ervoor dat jongeren uit het milieu gehaald worden om zich te beschermen tegen het netwerk en zichzelf. In een latere fase wordt er gewerkt aan de opbouw van autonomie en zelfstandigheid. “Daarvoor kunnen de bestaande ontheemingsprojecten van integrale jeugdhulp ingezet worden. Deze worden ook uitgebreid en specifiek ingericht voor de doelgroep”, klink het bij Jongerenwelzijn. “Er komen 9 extra plaatsen in de gemeenschapsinstelling van Beernem vanaf midden 2016. Ook in private voorzieningen wordt de ombouw voor 15 plaatsen voorzien. Jaarlijks zouden er zo 60 meisjes een gespecialiseerd traject kunnen volgen waar de veiligheid centraal staat. En waar aandacht is voor gepaste medische en psychologische begeleiding.” Daarnaast is het van belang dat de daders vervolgd worden voor mensenhandel. Niet enkel voor een correcte vervolging, maar ook voor het verwerkingsproces van de jongeren.

Lees het volledige onderzoeksrapport van Child focus: slachtoffers van tienerpooiers in Vlaanderen

www.tienerpooiers.be