gezondheid

1000 gezichten van MS

29.08.2016
Foto's
MS-liga

Van donderdag 1 tot en met zondag 11 september loopt de MS-week onder de slogan ‘Mijn lichaam beperkt mij, u hebt de sleutel’. Dit is de jaarlijkse sensibiliseringscampagne van MS-Liga Vlaanderen over multiple sclerose en hoe omgaan met de ziekte.

Honderden vrijwilligers en Personen met MS (PmMS) verkopen in deze periode, maar ook lang daarna, op grote schaal chocolade en koekjes aan particulieren, overheden, ministeries en bedrijven. De opbrengst gaat naar de werking van de MS-Liga. Eén van de doelen van die werking is het wetenschappelijk onderzoek naar MS te steunen.

Thema van deze MS-week is ‘neem je leven zelf in handen’. MS weegt zwaar op het dagelijkse leven. De ene dag is de andere niet en men moet zich steeds schikken naar wat wel of niet kan. Ook voor de partner en kinderen weegt de ziekte zwaar door. De psychische belasting is dan ook naast de verwerking die al veel veerkracht vraagt, enorm. En toch is het hierbij zeer belangrijk dat elke persoon met MS steeds zoveel mogelijk de regie van zijn/haar eigen leven in handen blijft houden.

Dat gebeurt via informatieverstrekking (thuis)begeleiding, ondersteuning op psychosociaal, administratief en sociaal vlak, via belangenverdediging en financiële bijstand. Concreet gebeurt dit via allerlei tegemoetkomingen, maar ook via grote inspanningen om het werk te behouden, via bewegen en sporten (begeleid en binnen de eigen mogelijkheden) om los te komen uit het thuisisolement en via financiële steun voor wie hulp zoekt bij een psycholoog. Maar ook via lotgenotencontact, partnerbijeenkomsten en met een warm contact via onze vrijwilligers steunt de MS-liga personen met MS om hun leven maximaal zelf in handen te kunnen blijven houden. Dit thema past meteen ook in het jaarthema van het MSIF, de wereld MS organisatie (MS doesn’t stop me). Via de campagne 1.000 gezichten van MS krijgen personen met MS een gezicht en komen ze aan het woord over hoe zij hun leven in handen nemen.