kinderen & jongeren

1712 voor kinderen en jongeren

Site op kindermaat tegen geweld

Ook kinderen en jongeren kunnen terecht bij 1712. Dat wordt extra in de verf gezet door specifieke sites per leeftijdscategorie. Kinderen worden er op maat aangesproken en geïnformeerd over geweld en wat ze eraan kunnen doen. 1712 is de telefonische hulplijn waar iedere burger terecht kan om te spreken over elke vorm van geweld en voor het melden van kindermishandeling.

Kinderen en jongeren komen vaak in contact met geweld. Soms meer dan we vermoeden. Ze kunnen getuige zijn van een ruzie met geweld, ze kunnen ook slachtoffer zijn van geweld. Het is voor hen niet eenvoudig om in te schatten of het normaal is wat hen overkomt. Momenteel zijn het vooral bezorgde betrokkenen van een slachtoffer die contact opnemen met 1712. 64% van de gesprekken gaat over kindermishandeling. Ook kinderen en jongeren kunnen zelf terecht bij het nummer 1712.

In 2013 ontving 1712 3250 oproepen, in 2014 en 2015 steeg dit aantal naar respectievelijk 4676 en 4707. Met deze nieuwe campagne wil 1712 toegankelijker en bekender worden bij kinderen en jongeren. Ook zij kunnen terecht bij 1712 als ze willen praten over geweldsituaties.

“1712 wil als hulplijn voor wie vragen heeft over misbruik, geweld of kindermishandeling naast volwassenen ook zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk zijn voor kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat zij weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en meldingen van geweld. Met deze campagne willen we kinderen en jongeren uitnodigen om contact op te nemen en te praten over geweld, en geweld ook te melden. Hun stem is heel belangrijk in het voorkomen, de aanpak en de opvolging van deze problematiek. 1712 moet voor kinderen en jongeren een ondersteuning zijn”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Kinderen en jongeren kunnen te maken krijgen met verschillende soorten van geweld:
  • Extreme jaloezie
  • Gevechten tussen broers en zussen
  • Pesterijen in milde en zware vorm
  • Nieuwe vormen zoals cyberpesten en sexting
  • Regelrechte kindermishandeling
  • Verwaarlozing

Wie naar www.1712.be surft, komt terecht op een portaalpagina waar kinderen, jongeren of volwassen een keuze kunnen maken. Voor de jongsten, tot 13 jaar zijn er aangepaste filmpjes. De jongerensite richt zich tot jongeren van 13 tot 18 jaar. Er is getracht om de drempel zo laag mogelijk te houden zodat ze de nodige informatie terug kunnen vinden. Via sociale media zoals Facebook wordt het nummer en de website bekendgemaakt. De affiches worden verspreid in scholen, sportcentra, bibliotheken, …

Contact opnemen met de hulplijn 1712

De hulplijn 1712 wordt bemand door hulpverleners van de centra algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling. Een slachtoffer of dader kan er zijn verhaal brengen, krijgt er informatie, advies, of een gerichte doorverwijzing. “De medewerkers van 1712 kregen al een vorming specifiek rond het omgaan met vragen van kinderen en tieners. Zelf waren ze zeker ook vragende partij voor meer vorming en ondersteuning. Via onze partners Awel, die al een goeie traditie hebben in het luisteren naar kinderen en jongeren, kregen de medewerkers al heel wat concrete tips en vorming. Dat zullen we in de toekomst blijven doen, ook bijscholingen aan de hand van ervaringen van de medewerkers staan nog op het programma”, klinkt het bij 1712.

1712 is elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur bereikbaar. Bellen naar 1712 is gratis en wordt niet op je telefoonrekening vermeld. Voor wie zijn verhaal liever neerschrijft, is 1712 ook per mail bereikbaar, en dit via de website www.1712.be. Dat kan uiteraard anoniem.