20 procent van de ouderen is sociaal kwetsbaar

Onderzoek naar sociale problemen

Ouderen hebben niet alleen fysieke maar ook sociale problemen. Dat meldt de Vrije Universiteit Brussel, lid van het onderzoeksconsortium D-SCOPE, een multidisciplinaire onderzoeksgroep die in januari 2015 startte en onderzoek uitvoert naar kwetsbaarheid bij ouderen.

Analyses door de onderzoeksgroep D-SCOPE bij meer dan 20.000 thuiswonende 60-plussers in Vlaanderen en Brussel tonen aan dat sociale kwetsbaarheid (20,1 %) vaker voorkomt dan fysieke (15,1%), omgevings- (14,6 %) en psychologische kwetsbaarheid (8,6 %). D-SCOPE is 

Naast de VUB nemen de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, HoGent en Maastricht University deel aan het project. Binnen de ouderenzorg is er meer aandacht nodig voor sociale, omgevings- en psychologische kwetsbaarheid. Sociale kwetsbaarheid komt vaker voor dan we denken, aldus een van de hoofdconclusies na het eerste projectjaar. Voorts is er nood aan een gerichte detectie van kwetsbare ouderen. De overheid heeft als doel ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, wat ook de meeste ouderen wensen. Soms lukt dit echter niet omwille van een slechte fysieke gezondheid, verlies van sociale contacten, overbelaste mantelzorg, enz. "Niet iedereen krijgt de hulp die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. 10,6 % van de ouderen die hulp nodig hebben, krijgt het van niemand. Het komt er dus op aan om zicht te krijgen op ouderen die het moeilijk hebben en die kwetsbaar dreigen te worden (of het al zijn) in hun thuissituatie", luidt het.

De onderzoeksgroep pleit verder voor aandacht voor ouderen in armoede - in Nederland heeft 6,1 % van de 65-plussers een risico op armoede, in België is dat 19,5 % - en de groeiende groep gescheiden ouderen, een groep met een zeer groot risico op kwetsbaarheid. Bij mannen zijn ook de nooit-gehuwden een kwetsbare groep, bij vrouwen niet, aldus het persbericht.

(bron: Belga)