kinderen & jongeren

70 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen zoeken plek in pleeggezin

19.02.2016

Vijf maanden na de start van het pilootproject ‘Geef de wereld een thuis’ staan meer dan twintig Vlaamse gezinnen klaar om niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op te vangen. Hoognodig, want 70 kinderen en jongeren staan al te popelen om in een pleeggezin terecht te kunnen. Vooral Afghaanse jongens tussen 12 en 17 jaar hopen op een plekje in een gezin.

Begin september lanceerde Pleegzorg Vlaanderen het pilootproject ‘Geef de wereld een thuis’, waarbij gezinnen zich konden aanmelden om een kind, jongere of gezin op de vlucht op te vangen. “Samen met de centra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Jongerenwelzijn werkten we de afgelopen maanden intensief aan een raamwerk voor gezinnen die zich willen engageren om vluchtelingen op te vangen”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. “De eerste voorbereidingstrajecten zijn inmiddels afgerond en 23 gezinnen staan klaar om de eerste niet-begeleide minderjarigen bij hen thuis op te vangen. Daarnaast doorlopen nog eens 118 gezinnen volop het voorbereidingstraject om hun gezin open te stellen voor een kind of jongere op de vlucht.”

Afghanistan

Heel wat kinderen en jongeren die uit oorlogssituaties gevlucht zijn, verblijven op dit moment nog in asielcentra of specifieke centra voor niet-begeleide minderjarigen. “Maar een groot aantal onder hen zou beter in een gezin wonen”, weet Karen Six van Minor-Ndako. “Op dit moment zoeken we voor 70 kinderen en jongeren een plek in een pleeggezin. Al zien we dat aantal nog elke week stijgen, dus hopen we dat ook het aantal kandidaat-pleeggezinnen nog verder zal toenemen. De meerderheid van die jongeren hebben de Afghaanse nationaliteit en zijn tussen de 12 en 17 jaar. Typerend is ook dat het voornamelijk om jongeren gaat die een definitief verblijfsstatuut zullen krijgen en in België zullen mogen blijven wonen.

Kwaliteit

De projectpartners benadrukken dat ze overtuigd zijn dat het pilootproject een enorme meerwaarde kan bieden voor vluchtelingen. “We merken een enorme positieve bereidheid en enthousiasme bij pleeggezinnen die de voorbereiding doorlopen“, aldus Heselmans. “Gezinnen willen liever morgen dan overmorgen hun deuren openzetten om een vluchteling op te vangen. Toch is het belangrijk te blijven focussen op een kwalitatieve voorbereiding, begeleiding en ondersteuning vanuit alle partnerorganisaties. Dat vraagt natuurlijk tijd, rekening houdend met de beschikbare middelen, maar we geloven dat het pleeggezinnen zal helpen om een positieve start te maken om kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen op de vlucht een veilige en stabiele plek te bieden.”

 

www.pleegzorgvlaanderen.be