welzijn & zorg

'Als jij geen oplossing meer ziet, is het CAW er'

CAW maakt hulpaanbod beter bekend

Deze week lanceerden de centra voor algemeen welzijnswerk een campagne die hun hulpaanbod beter bekend moet maken bij het brede publiek. Tv-spots en affiches in het straatbeeld makelijk duidelijk dat het CAW er is voor iedereen die met een probleem worstelt en een oplossing zoekt.

CAW: voor iedereen met een welzijnsvraag
In 2015 klopten ongeveer 97.000 mensen aan bij de verschillende centra voor algemeen welzijnswerk voor hulp. De CAW’s hebben daarmee meer dan de handen vol, maar intussen zijn er nog steeds heel wat mensen die het CAW niet kennen, en die niet weten dat ze ergens terecht kunnen voor hulp. Met deze campagne willen de CAW’s daar iets aan doen.

De CAW’s helpen mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Je kan er terecht met elke vraag. Een moeilijke relatie, persoonlijke problemen, woonproblemen, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, problemen in je gezin, familie of buurt,... Het CAW biedt ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, mensen die betrokken zijn bij verkeersongevallen en misdrijven, en aan (ex-) gedetineerden en hun naasten. Het CAW is er ook voor jongeren. Zij kunnen met al hun vragen en problemen terecht in het JAC, een aanbod van het CAW specifiek voor jongeren.

Hulp binnen handbereik
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wil in zijn beleid werk maken van een gekend en bereikbaar hulpaanbod. De campagne is dan ook een initiatief dat mooi aansluit bij zijn beleidsintenties. “Deze campagne kan bijdragen tot een grotere bekendheid van het hulpverleningsaanbod en de naambekendheid van de CAW’s. Ze kan er mee voor zorgen dat mensen met hun vraag beter wegwijs geraken. Vaak is hulpverlening dan minder ingrijpend en kan de persoon sneller de draad terug oppikken. De CAW’s letten er daarbij op dat de eigen kracht van de hulpvrager, en indien mogelijk van zijn netwerk, aangesproken of versterkt wordt. In een samenleving waar mensen vaak het gevoel hebben alleen te staan is dit een belangrijke opdracht en een grote meerwaarde”, aldus Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vroeger de stap zetten
Met de bekendmakingscampagne wil het CAW bereiken dat mensen vroeger de stap durven zetten naar hulp, voor de situatie erger en de hulp ingrijpender is. Op dit moment is het vaak zo dat de mensen al op hun kwetsbaarst zijn wanneer ze hulp vinden. Dat wil ook zeggen dat de hulpverleners vaak een intensiever traject moeten opzetten. Door mensen aan te zetten om vroeger de stap te zetten, kan er ook preventiever gewerkt worden.

Actuele uitdagingen
De samenleving staat voor een aantal actuele uitdagingen. Een vluchtelingenstroom, radicalisering, dak- en thuisloosheid, het leven dat steeds duurder wordt, een afbouw van sociale zekerheid… “In onze samenleving zien we dat steeds meer mensen in een kwetsbare positie belanden. Net daarom is het belangrijk dat deze bekendmakingscampagne nu gelanceerd wordt. De mensen moeten weten dat ze er niet alleen voor staan”, zegt Patrick Seys, voorzitter van de beleidsgroep CAW. 

www.caw.be