welzijn & zorg

Armoedebestrijding door inclusieve communicatie

Cahier met tips en goede praktijken

Een aantal maatschappelijke evoluties zorgen steeds meer voor een toename van sociale ongelijkheid en armoede. Deze veranderingen doen zorg- en welzijnsvoorzieningen zich afvragen hoe ze hierop kunnen en moeten reageren. Mogelijk ligt een deel van de oplossing in hoe we communiceren met mensen in kansarmoede. Taal, communicatiekanalen en een gebrek aan informatie vormen grote drempels in de toegankelijkheid van de zorg- en welzijnssector. Zeker voor kwetsbare groepen is duidelijke en begrijpbare communicatie van groot belang.

Het Cahier 'Armoedebestrijding via inclusieve communicatie' van Caritas geeft in een eerste luik een inleidend beeld van de armoedeproblematiek in de zorg- en welzijnssector en staat stil bij de kansen die inclusieve communicatie ons geeft. Het eerste luik van het cahier is samengesteld uit bijdragen van Koen Hermans (LUCAS, KU Leuven), Elise Henin (Christelijke Mutualiteit), Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen) en Eric Goubin (Memori, Thomas More).

In het tweede deel van het Cahier worden goede praktijken aangereikt uit verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen. Onder andere Gasthuiszusters Antwerpen, Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort (Gent), Kinderdagverblijf De Hartjes (Tienen) en Dagcentrum De Takel (Oostende) geven inzicht in hoe zij via inclusieve communicatie mensen in kansarmoede betrekken bij hun organisatie.

Elk van deze verhalen kan inspiratie en moed bieden om te blijven werken aan een zorg- en welzijnssector die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is, zonder dat we daarvoor moeten inleveren op kwaliteit.

Het Cahier kan op de site van Caritas gedownload of besteld worden.