kinderen & jongeren

Asse legt verkeer stil om slachtoffers te herdenken

20 november: Internationale Herdenkingsdag Verkeersslachtoffers

Vzw Rondpunt, vzw Over-Hoop en Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE legden gisteren (20/11) om 10 uur het verkeer stil op een druk kruispunt in Asse. Gedurende 378 seconden, één seconde voor elk dodelijk slachtoffer op de Vlaamse wegen in 2015, werden weggebruikers geweerd van het kruispunt van de Steenweg (N9) met Huinegem. 
 
Vorig jaar waren 91 van de 378 verkeersslachtoffers tussen vijftien en dertig jaar oud. Bovendien raakten 760 jongeren zwaargewond. Elke keer opnieuw staat de wereld van een familie, een vriendengroep, een klas op z’n kop. Bij jongeren tussen 20 en 24 jaar blijft het verkeer de belangrijkste doodsoorzaak. Daarom stonden jongeren gisteren centraal tijdens het herdenkingsmoment. “We focussen daarbij niet enkel op verkeersdoden. Ook jongeren die hun hele leven verder moeten met een blijvend letsel verdienen aandacht. Gelukkig zien we naast hun kwetsbaarheid in het verkeer, ook veel veerkracht bij de jeugd. Velen proberen hun verlieservaring om te zetten in concrete acties. Om hun steentje bij te dragen aan een veiliger verkeer gaan ze getuigen over hun ervaring in scholen of organiseren ze benefietacties voor verkeersslachtoffers”, aldus Gerdine Westland van vzw Rondpunt.


 
Minister Ben Weyts stuurt ook aan op die bijzondere aandacht voor jongeren. “We worden in Vlaanderen geconfronteerd met de schande van tot 400 verkeersdoden op een jaar tijd. Dat jongeren oververtegenwoordigd zijn in de ongevallenstatistieken is een bijkomende schande. Jongeren zijn extra kwetsbaar en verdienen extra aandacht. Ik hervorm de rijopleiding om jongeren beter voor te bereiden op het echte verkeer. Ook sensibiliserende acties blijven belangrijk.”

Burgemeester Van Elsen en politiezone AMOW twijfelden geen seconde om medewerking te verlenen aan het herdenkingsmoment. “Vijftig jaar geleden werden we in Asse geconfronteerd met een tragisch verkeersongeval waarbij tien kinderen het leven lieten. Ondertussen vonden nog een aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop plaats. We hopen dat zulke drama's zich nooit meer herhalen. Met de N9 die door onze gemeente loopt, hebben we die garantie niet, maar we werken hard aan de verkeersveiligheid. We sensibiliseren - samen met de lokale politie en de scholen - de jeugd, doen aan verkeerseducatie en zorgen voor veiligere schoolomgevingen, onder andere door het opstellen van schoolvervoersplannen.”  
 
Vzw Rondpunt organiseert voor het derde jaar op rij deze Internationale Herdenkingsdag in Vlaanderen. Dit jaar voor het eerst in samenwerking met vzw Over-Hoop en vzw Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE. De actie sluit aan bij initiatieven over heel de wereld. Elke derde zondag van november is het namelijk World Remembrance Day. Op die dag staat de herdenking van alle gewonde en dodelijke verkeersslachtoffers en hun families centraal.