welzijn & zorg

Autisme zoals het is

Seks, drugs, asperger

Luke Jackson schrijft genadeloos openhartig en vol humor over het leven met een autismespectrumstoornis.

>> Luke Jackson, Seks, drugs en Asperger. Een handleiding voor volwassenheid, Nieuwezijds, 2017, 206 p., € 19,95. ISBN 9789057124778.