gezondheid

Ban de frisdranken

Kies Keurig: gezond op school
10.05.2016

De Vlaamse ministers van Onderwijs en Welzijn Hilde Crevits en Jo Vandeurzen stimuleren secundaire scholen om stapsgewijs suikerrijke drank te bannen. Ze doen dat samen met ViGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Dat biedt voortaan op de website Kieskeurig een stappenplan aan op weg naar een frisdrankvrije school. De ministers hebben vandaag kennis gemaakt met de gezonde drankautomaat en het gezondheidsbeleid in het GO! Atheneum Redingenhof in Leuven. In die school worden heel wat gezonde alternatieven aangeboden.

De onderzoeken van de voorbije jaren bij kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten liegen er niet om. De voedingsgewoontes van kinderen en jongeren zijn niet altijd optimaal. Kinderen en jongeren slaan regelmatig het ontbijt over, eten te weinig groenten en fruit en consumeren te veel snoep en frisdrank. Dit toont zich ook in hun gewicht: ongeveer één op vijf kinderen jonger dan 18 jaar heeft overgewicht.

Jongeren spenderen heel wat tijd op school, dus is het belangrijk dat daar van jongs af aan een gezonde en sportieve levensstijl wordt bijgebracht. In de lessen is er plaats voor sport, beweging en gezonde voeding. De school kan ook werken aan gezondheidsacties en afspraken maken rond gezonde voeding. 

Het basisonderwijs is intussen frisdrankvrij, in het secundair onderwijs heeft twee op de drie scholen nog ‘zoethouders’ in de automaat.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Volksgezondheid Vandeurzen willen nu ook secundaire scholen stimuleren om stapsgewijs suikerrijke drank te bannen op school. Scholen die zelf het initiatief hiertoe nemen en volop ouders en leerlingen betrekken hebben het meeste kans op slagen. Geen heksenjacht op coladrinkers, maar een gezond alternatief aanbieden.

Stap voor stap, door bijvoorbeeld te beginnen in de eerste graad, of door het aantal keuzemogelijkheden en aanbodkanalen jaar na jaar te verminderen. Het uiteindelijke doel is een frisdrankvrije school. Dit houdt een dubbel engagement in: de school biedt geen frisdranken meer aan én ze worden niet meer meegebracht van buitenaf.

Leerlingen van het GO! Atheneum Redingenhof in Leuven stelden aan minister Crevits en minister Vandeurzen hun gezondheidsautomaat voor, een gezond alternatief voor de klassieke frisdrankautomaat, boordevol gezonde tussendoortjes, drankjes en water. Naast gezondheidseducatie in de klas voert de school concrete acties samen met de leerlingen en de ouders. Ze voorzien in gezonde en gevarieerde warme maaltijden tussen de middag, fruitverdeling op woensdag en drinkwaterkraantjes.

Kieskeurig

Om scholen te ondersteunen in de uitbouw van een gezondheidsbeleid op school ontwikkelde ViGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, samen met de beleidsdomeinen ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ en ‘Onderwijs’ de methodiek Kies Keurig.

Deze website biedt naast educatief materiaal ook concrete tips rond gezonde voeding voor directie, leerkrachten en leerlingen. Nieuw is dat het instrument nu ook leraren en schooldirecteurs stapsgewijs op weg helpt naar een frisdrankvrije school en gezondere tussendoortjes. Er wordt daarbij vertrokken vanuit het huidig drankassortiment van de school. Via een eenvoudig stappenplan wordt weergegeven hoe dit verbeterd kan worden en hoe iedereen, van leerling tot directeur, van ouder tot leerkracht, betrokken kan worden bij de overgang naar een nieuw, gezond drank- en tussendoortjesaanbod. Meer informatie over het project is beschikbaar op de website www.gezondeschool.be/kieskeurig

Vlaamse gezondheidsconferentie 2016

De gezondheid van kinderen versterken vraagt om een breed partnerschap. Daarin is ook een rol weggelegd voor ouders, grootouders, jeugdbewegingen en sportverenigingen. Samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen is noodzakelijk, want “health is in all policies”. Voor Vlaanderen wordt een gemeenschappelijke beleidsvisie ontwikkeld tijdens de tweedaagse gezondheidsconferentie midden december 2016. Daar worden de doelstellingen voor de komende jaren uitgestippeld. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Voor de gezondheidsconferentie die op 16 en 17 december plaatsvindt, bereiden we vanuit Volksgezondheid samen met Onderwijs een participatief traject voor om de gezondheidsdoelstellingen in Vlaanderen te vernieuwen. ‘Kies Keurig’ is een goed voorbeeld van een hedendaagse aanpak in het huidige preventiebeleid. Scholen met goede voorbeelden willen we dan ook graag betrekken in het traject. Dit schoolbezoek past perfect in de aanloop naar de gezondheidsconferentie." Minister Crevits bereidt in aanloop naar deze conferentie een actieplan voor rond gezondheid en beweging in het onderwijs.