Beperkt en begrepen

Licht verstandelijke beperking

Wat het betekent het om een licht verstandelijke beperking te hebben? Wat is de oorzaak van belemmeringen in het dagelijks functioneren? Dit boek geeft daar inzicht in. Kennis hierover vergroot de kans op succesvolle hulpverlening.