kinderen & jongeren

Brusselse jongeren leren elkaar kennen

Diversi-date
23.03.2017
Foto's
HIG

Op vrijdag 24 maart zijn honderd leerlingen uit het Brussels secundair onderwijs (5de jaar TSO, humane richtingen) te gast in Schaarbeek, op de campus van de Odisee-hogeschool. Studenten uit de bacheloropleiding Gezinswetenschappen zullen hen verwelkomen en begeleiden tijdens ‘Diversi-Date’. Het project wil de dialoog tussen jongeren stimuleren.

Jongeren in dialoog

Onze diverse samenleving zorgt voor een boeiende mix, maar dit kan ook leiden tot vooroordelen, onbegrip en onzekerheid. De ervaring leert dat persoonlijk contact een goede manier is om vooroordelen te doorbreken. Door honderd Brusselse scholieren samen te brengen met studenten uit de bachelor Gezinswetenschappen, hoopt HIG meer begrip en respect voor elkaar te bereiken. "Met Diversi-Date bieden we een veilige context waarbinnen jongeren hun eigen levensbeschouwing, identiteit en die van anderen kunnen exploreren en hun ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen", klinkt het bij het Kenniscentrum Hoger instituut voor Gezinswetenschappen.

Diversi-Date verlaat de klassieke gespreksmethodieken en faciliteert dialoog via drie talentgerichte werkvormen (digital storytelling, spel en koken). De creatieve methodieken zijn een hulpmiddel voor minder taalvaardige jongeren om zich uit te drukken en actief te participeren. De workshops zijn mogelijk gemaakt met de actieve medewerking van diverse Brusselse en één Vlaamse organisaties: Maks vzw, Cultureghem, Jong en Van Zin, Sociaal Werk - Odisee, en Onderwijscentrum Brussel.

Jongeren versterken

Diversi-Date stimuleert jongeren tot tolerantie, openheid, respect en zelfvertrouwen inzake levensbeschouwing. Zo kunnen de jongeren een positief beeld over hun eigen levensbeschouwing ontwikkelen. Een positief zelfbeeld kan hen in staat stellen om te handelen met respect voor de ander en de brede samenleving (Commissie Levensbeschouwelijke Vakken, 2012). Meer begrip en respect voor elkaar bij Brusselse jongeren is dan ook het hoofddoel van Diversi-Date.

De jongeren krijgen een laagdrempelig en veilig forum om in dialoog te gaan. Het is een manier om hun (en onze) horizonten te verbreden, het verhaal van anderen te horen, om te leren nuanceren, kritisch te redeneren en hun mening te formuleren met respect voor anderen. Diversi-Date wil jongeren empoweren en veerkrachtig maken.

Leerlingen uit TSO-richtingen zetten minder makkelijk de stap naar het hoger onderwijs. Diversi-Date biedt een speelse en directe kennismaking met het reilen en zeilen op een hogeschoolcampus. De opleiding Gezinswetenschappen, waarvan de studenten hen onthalen, sluit goed aan op de humane richtingen in het ASO en het TSO. Diversi-Date wil op die manier de stap naar het hoger onderwijs faciliteren.

#StrongerBrussels

Diversi-Date krijgt de steun van de Vlaams Gemeenschapscommissie collegelid Bianca Debaets in het kader van de projectoproep #StrongerBrussels. “De geselecteerde projecten richten zich expliciet op jongeren en het leren kennen van de ander. Een grootstad als Brussel heeft cohesie nodig. Ik geloof dat de overheid hierin een faciliterende rol moet vervullen. Daarom ben ik blij dat Diversi-Date gedragen wordt door enkele Brusselse onderwijsinstellingen en verenigingen. Het is voor mij het bewijs dat het Brusselse middenveld barst van de goede wil om in deze stad opnieuw een wij-gevoel te creëren”, aldus Bianca Debaets.

Diversi-date tool

"Op basis van de voorbereidingen van Diversi-Date en van de output van de leerlingen en leerkrachten tijdens de Diversi-Date dag zullen we een ondersteunend draaiboek ontwikkelen. Dit zal een inspirerende praktijkgids zijn voor scholen of andere organisaties om op hun beurt met jongeren aan de slag te gaan en dialoog te stimuleren. Deze tool wordt in juni voorgesteld", laat het HIG weten.

>> http://www.hig.be/node/528