welzijn & zorg

Buddy bij de wieg

Studenten vroedkunde buddy voor zwangere vrouwen in armoede
3.05.2017
Foto's
kdg

Studenten vroedkunde van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) kunnen als een bijzondere vorm van stage ‘buddy’ worden voor zwangere vrouwen in armoede. Zij fungeren als vertrouwenspersoon, zijn een eerste aanspreekpunt en zoeken samen met de aanstaande moeder een weg in het bestaande zorgnetwerk.

En dit werkt, vertelt Sophie Bruijs, laatstejaarsstudente en buddy: “Ik vind het erg leerrijk om een buddy te zijn, omdat je heel intensief optrekt met één zwangere vrouw. De vrouw die ik begeleid, heeft financiële en sociale problemen. Bovendien moeten we bij elk gesprek een grote taalbarrière overwinnen. Ik vind het schrijnend om te zien hoe zij haar zwangerschap – wat een fijne tijd behoort te zijn – op een hele andere manier beleeft.Toch blijft ze heel positief en hebben we leuk contact.”

Sophie kan op haar beurt met vragen terecht bij een specifiek team van medestudenten, aangestuurd door docenten. “In dat team zitten andere vroedvrouwen in opleiding, maar even goed studenten orthopedagogie en verpleegkunde”, duidt Christine Ceulemans, docente vroed- en verpleegkunde en coördinator van het project. “Samen zoeken ze naar antwoorden op vragen waar Sophie mee zit. Het is mooi om te zien hoe deze studenten elkaar versterken.” “Wat ik het lastigst vind”, vult Sophie aan, “is om niet zelf in de eigenlijke hulpverleners-rol te kruipen, maar wel gewoon te blijven begeleiden, ondersteunen en doorverwijzen als een buddy. 'Sophie is my friend', vertelde ze laatst tegen haar gynaecoloog. En zo probeer ik haar ook te helpen, als een vriend en een buddy, als een luisterend oor.”

Het concept ‘Buddy bij de wieg’ is ontstaan in Gent, aan de Arteveldehogeschool. “KdG heeft veel overleg met deze ‘founding mothers’ om het buddy-concept zo goed mogelijk in Antwerpen in te nestelen. We leggen hiervoor veel contacten met het werkveld. Zo gaan we o.a. structureel samenwerken met vzw ArmenTekort opdat de mensen in armoede tot 2 jaar na de bevalling op een buddy via die organisatie kunnen rekenen”, aldus Christine Ceulemans.

https://www.kdg.be/buddy-bij-de-wieg