kinderen & jongeren

Cijfers jeugdhulp 2017

Steeds meer mensen doen beroep op jeugdhulp
29.10.2018
Foto's
Florian Van Eenoo

Laagdrempelige jeugdhulp, die rechtstreeks toegankelijk is voor gezinnen, bereikte in 2017 68.329 gezinnen, in 2015 waren dat er 61.113. Een stijging van ruim 7.000 gezinnen (11%). Positieve methodieken om uithuisplaatsing te voorkomen slaagden daar in ruim twee op de drie gevallen in. 
Ook pleegzorg, vooral bij jonge kinderen de eerste optie als er toch beslist wordt tot uithuisplaatsing, blijft stijgen. Sinds 2014 steeg pleegzorg met 25%. In 2017 steeg het aantal kinderen en jongeren in een pleeggezin tot 7.568, een stijging van 8% ten opzichte van 2016. Pleegzorg werd mogelijk gemaakt tot de leeftijd van 25 jaar. 

59% van de jongeren die zich aanmelden bij de Toegangspoort voor intensieve jeugdhulp wordt binnen de drie maanden geholpen, 76% wordt binnen de zes maanden geholpen. Het aantal wachtenden op intensieve jeugdhulp nam in 2017 toe. Eind 2017 wachtten 5.237 jongeren op intensieve hulp en 1.533 op een persoonlijk assistentiebudget. Van die laatste groep kreeg zowat de helft al een basisondersteuningsbudget van 300 euro. 
Steeds meer meerderjarige jongeren doen beroep op voortgezette, vrijwillige jeugdhulp. Het aantal meerderjarigen dat gebruik maakt van intensieve jeugdhulp stijgt met 20% over twee jaar: van 4.411 in 2015 naar 4.937 in 2016 tot 5.330 in 2017. Kijk je enkel naar pleegzorg en voorzieningen van de jeugdhulp, dan gaat zelfs om een stijging van 34%. 
Stefaan Van Mulders, leidend ambtenaar van Jongerenwelzijn, noemt dat een hoopvol signaal: “Jongvolwassenen geven zelf aan dat ze langer begeleid willen worden, terwijl ook voorzieningen inspanningen leveren om de overgang naar zelfstandigheid vlotter te laten verlopen. Na de dramatische dood van Jordy zijn er terecht bruggen geslagen tussen de jeugdhulp en de volwassenenhulp en zijn voorzieningen ook meer gaan samenwerken en aan de slag gegaan om kwetsbare jongeren te begeleiden op weg naar zelfstandigheid.”
Crisisjeugdhulp werd 5.392 keer telefonisch gecontacteerd in 2017: hulpverleners met een dringende vraag werden op die manier meteen geholpen. Voor 3.333 jongeren werd een vraag naar interventie gesteld. Voor 2.050 van hen werd die onmiddellijk gestart. 514 keer werd er niet meteen een beschikbaar aanbod gevonden. In die gevallen werd er verder naar alternatieven gezocht. 
De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin investeert 46 miljoen euro extra in de jeugdhulp. “Deze extra investeringen moeten ook in de volgende regeerperiode worden verdergezet. De genomen optie om vooral de laagdrempelige jeugdhulp te versterken, is een goede zaak. Hoe vroeger je kan ingrijpen hoe beter”, zegt Stefaan Van Mulders.