welzijn & zorg

"Cliëntportaal zal voor andere, betere begeleiding zorgen"

CGG Passant zet in op online hulpverlening
26.08.2015

Sinds januari is Nico De fauw algemeen directeur van Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Passant. Hij ziet heel wat mogelijkheden in onlinehulp. “We moeten er op korte termijn op inzetten. De beweging is al even bezig, maar lange tijd voelden we er ons in Vlaanderen nog niet klaar voor. Nu zijn we aan het kantelpunt gekomen dat zowel beleidsmakers, organisaties en hulpverleners willen springen.”

Zoals in het dagelijkse leven, slopen ook in de geestelijke gezondheidszorg onbewust al enkele technieken binnen. “Het is een beweging die van zowel de cliënten als van de hulpverleners komt. Soms hield men onlinedagboeken bij of gebruikte men apps om contact te houden met jongeren, nu kunnen we onze medewerkers een kader bieden om in te werken.”


Vanaf september loopt er in vijf CGG’s een testfase van het cliëntportaal. Dat moet online een brug vormen tussen cliënt en hulpverlener. “Een cliënt kan mailen, videobellen of chatten. De therapeut kan behandelmodules klaarzetten of info aanbieden.” CGG Passant kiest ervoor om een eerste afspraak steeds fysiek te laten plaatsvinden. “We willen onlinehulp inzetten op een blended manier. Dat wil zeggen: een extra tool in onze toolbox, het wordt deel van de basiswerking. De manier om aan psychotherapie te doen zal door onlinehulp veranderen. Ik verwacht dat onlinehulp aan belang zal winnen.”


“Mensen moeten het graag gebruiken en geen tijd verliezen met extra administratie. Vandaar dat we op zoek gegaan zijn naar een portaal in een beveiligde omgeving, een platform waarop gecommuniceerd kan worden. Het portaal is gelinkt aan het elektronische patiëntendossier, afspraken zijn in het portaal zichtbaar en data uit het dossier kunnen gebruikt worden. Het behandelingsplan wordt gedeeld in het portaal. De cliënt wordt actief betrokken en heeft mee de regie van de behandeling in handen.”

"Ons eerste doel in dit project is de cliënten beter helpen."


Wachttijden overbruggen
Je krijgt een andere interactie tussen hulpverlener en cliënt, zegt De fauw: “Cliënten kunnen op gelijk welk moment info krijgen, mails sturen en kunnen data en eerder gegeven tips opnieuw bekijken. Uit een Nederlands voorbeeld weten we dat er meer mensen tegelijk kunnen behandeld worden. Op korte termijn zal dat bij ons nog niet zo zijn. Wel zijn we overtuigd dat door het portaal en onlinebehandelmethodieken therapie zal veranderen, maar ook dat wachttijden makkelijker overbrugd zullen kunnen worden. Wanneer nu iemand op zonder acuut probleem langskomt, verhuist hij naar een wachtlijst. Door met het portaal te werken, kan je al een aantal dingen klaarzetten die je moet doen in afwachting van de start van de behandeling. Een zelfhulpmodule of extra informatie bijvoorbeeld. Zo beginnen we met een voorsprong aan de echte behandelingen.

De grote uitdaging is uiteraard dat in de wachttijd het probleem niet erger wordt.”
“In onze sector zijn de middelen schaars. Daarom is het een langetermijnproject. Vanuit geestelijke gezondheidszorg kunnen we ons niet permitteren te investeren in vluchtige dingen. Vandaar dat we kiezen voor een portaal, waar we toekomstige evoluties en applicaties kunnen aan toevoegen. Het komende jaar zullen we opstarten, testen, evalueren en vormen. Hopelijk kunnen we in september 2016 volledig van start gaan.” 

>> vernieuwde website www.passant.be