ouderen

Contactpunt dementie voor hulpverleners

Diensten Maatschappelijk Werk helpen bij dementie
12.07.2016

Hulp- en zorgverleners kunnen het contactpunt dementie aanspreken als ze merken dat een persoon met dementie of zijn mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. Het contactpunt dementie werd in maart 2015 gelanceerd door de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Hoe werkt het contactpunt?

Meneer Peeters

De huisarts van meneer Peeters belt naar het contactpunt dementie. Hij maakt zich zorgen over de thuiszorgsituatie van meneer Peeters en de draagkracht van zijn dochter, Carine.


Meneer Peeters sukkelt namelijk met verschillende problemen door een beginnende dementiefase. De dagelijkse hygiëne en zelfzorg worden moeilijk. Dochter Carine gaf zelf al aan dat de zorg voor haar vader moeilijker wordt.

Een medewerker van de Dienst Maatschappelijk werk van zijn ziekenfonds krijgt dit verhaal te horen via het contactpunt en neemt contact op met de huisarts en daarna met Carine. Ze legt uit welke mogelijkheden er zijn voor haar situatie en die van haar vader en stelt een huisbezoek voor.

Carine gaat in op het voorstel en de maatschappelijk werker van het ziekenfonds stelt ter plaatse inderdaad enkele problemen vast. Carine blijkt zelf ook gezondheidsproblemen te hebben en heeft nood aan hulp. De maatschappelijk werker herhaalt welke mogelijkheden er zijn voor Carine en haar vader. Er wordt een zorgbegeleiding op maat van Carine en haar vader gestart.

Meneer Peeters blijft thuis wonen en krijgt extra hulp, terwijl Carine haar eigen gezondheidsproblemen aanpakt.

Een hulp- of zorgverlener stelt een vraag aan het contactpunt. Een maatschappelijk werker opgeleid inzake dementie neemt vervolgens binnen de week contact op, beluistert de situatie en stelt een gratis huisbezoek voor. Tijdens dat huisbezoek gaat de maatschappelijk werker na welke ondersteuning de persoon met dementie en mantelzorgers nodig heeft. Bijvoorbeeld psychosociale ondersteuning, gespecialiseerde thuiszorg, opvang. Hij gaat ook na of een langdurige zorgbegeleiding nodig is.

Het contactpunt is uitsluitend gericht naar professionele hulpverleners. Familieleden en mantelzorgers van personen met dementie kunnen rechtstreeks terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van hun ziekenfonds of bij een regionaal Expertisecentrum Dementie.

Vlaanderen telt vandaag 100 000 personen met dementie. 70 procent woont thuis en wordt omringd door familieleden en mantelzorgers.

Contactpunt dementie voor zorgactoren: 078/05.08.19 of contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be