welzijn & zorg

De onterecht slechte reputatie van werk

Tijd is welzijn
12.10.2015
Foto's
Jan Locus

Een aspect dat stevig doorweegt op ons algemeen welzijn, is de combinatie van werk en gezin. Tweeverdienersgezinnen hebben vaak het gevoel dat er doodgewoon niet genoeg tijd is om alles te doen wat ze moeten doen en minder gaan werken is wel eens de oplossing voor die combinatiedruk.

Meestal kiest de vrouw voor deeltijds werk, en vaak wordt er dan van uitgegaan dat het net die keuze voor deeltijds werk is die ervoor zorgt dat vrouwen minder loon, minder kansen en minder voldoening krijgen van hun job.  Maar dat klopt niet, ontdekte VUB-sociologe Ilse Laurijssen tijdens haar doctoraatstudie over deeltijds werk als combinatiestrategie.

“Kinderen zorgen voor een verhoging van het gevoel van tijdsdruk, was mijn eerste duidelijke bevinding. Wie minder uren gaat werken, voelt die druk afnemen. Alweer logisch. Wat wel opvallend is, is hoe belangrijk de oorspronkelijke werksituatie is bij de beslissing om minder te gaan werken. Vrouwen met een boeiende, uitdagende baan, kiezen er niet vaak voor om minder te gaan werken. Vrouwen in een belastende baan, doen dat wel. Mijn hypothese is dat uitdagend werk ons het gevoel geeft dat we zinvol bezig zijn, dat is motiverend en geeft energie. Daarom ben je ’s avonds niet zo afgemat en kan je de combinatie met een gezin beter aan. Maar belastende werk zorgt voor uitputting, en als je dan bij thuiskomst opnieuw aan de slag moet, wordt het snel te veel.” Dat vrouwen vaker voor deeltijds werk kiezen dan hun mannelijke partners, heeft volgens Laurijssen dus niet enkel met loon of rolpatronen te maken, maar ook met het feit dat vrouwen vaak minder inhoudelijke voldoening halen uit hun job. Haar conclusie is dan ook dat werk onterecht een slechte reputatie heeft. “Het geeft ons vaak voldoening, sociaal contact en een gevoel van zelfverwezenlijking. Als dat zo is, maakt dat de combinatie met een gezin een stuk makkelijker.”