welzijn & zorg

De zorgopleiding van morgen

'Je kan niet enkel uitvoeren wat je hebt geleerd
26.03.2018
Foto's
Jan Locus

Werken aan de toekomst van de zorg, betekent werken aan zorgopleidingen. Zijn de curricula van vandaag wel afgestemd op de uitdagingen die studenten op de werkvloer te wachten staan?

Volgens Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer doet het onderwijs erg zijn best om de evoluties in de zorg te volgen. “Dat merk je aan de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en aan de veranderingen in bestaande trajecten. Vergelijk de opleiding tot huisarts vandaag bijvoorbeeld met tien jaar geleden. Je zal merken dat er een pak meer aandacht naar het contact met de patiënt en andere soft skills gaat.” 
Een punt waarop volgens de zorgambassadeur nog meer mag worden ingezet, is de interdisciplinaire samenwerking. “Ik ken verschillende initiatieven rond multidisciplinaire vorming: van gezamenlijke lesweken voor bachelors en masters tot simulatieworkshops voor een multidisciplinair publiek. Maar we moeten verder denken.” 


Basisjaar voor alle studenten 
“Ik droom van een gemeenschappelijk eerste jaar voor alle zorgprofessionals. Dat jaar staat los van de richting die de studenten daarna kiezen. Het zou ingaan op het nut van multidisciplinaire samenwerking, op het belang van goed contact met en de versterking van de patiënt.” Waarom zo’n jaar volgens Holtzer nodig is? “Ik geloof dat iedere zorgverstrekker een sterke professionele relatie met de zorgvrager moet opbouwen. Het fundament daarvan vormt de interactie met elkaar en het leren ‘lezen’ van de zorgvrager. Verder vind ik dat de basis voor respect, zowel van professionals voor elkaar als voor de eigenheid van de zorgvrager, aan het begin van elke opleiding moet worden gelegd. Daarop kan dan verder worden gebouwd.” 
Dat verder bouwen stopt trouwens niet na je opleiding. “Omdat onze gezondheidszorg zo snel evolueert, moet je als zorgverleners levenslang blijven leren. Vandaag zijn daartoe al een hoop mogelijkheden voorhanden, van blended learning tot massive open online courses (MOOCS).” Toch hoort daar een belangrijke noot bij. “Levenslang leren mag geen alibi zijn om bepaalde onderwerpen niet of nog niet in het curriculum op te nemen. Thema’s zoals eHealth en mHealth bijvoorbeeld komen in de opleidingen weinig aan bod, terwijl zij onmiskenbaar de toekomst van de zorg mee zullen bepalen.” 
Nood aan ondernemerschap 
Verder wil de zorgambassadeur ook meer aandacht in opleidingen voor preventie, innovatie, creativiteit en ondernemerschap. “De zorg zoals we ze vandaag kennen, blijft niet bestaan. Daarvoor zijn te weinig middelen en mensen voorhanden. Bovendien willen we van ziektebehandeling meer naar preventie evolueren. Die ambities bereik je niet door enkel uit te voeren wat je hebt geleerd. We hebben nood aan zorgende krachten die oplossingen zoeken voor problemen, die niet bang zijn om daarbij buiten de lijntjes te denken, die durven ondernemen, experimenteren en vernieuwen. Op dat vlak heeft het onderwijs nog een hele weg af te leggen.” “Ik droom van een gemeenschappelijk basisjaar voor alle zorgprofessionals.”