ouderen

Dementieactieplan

Aantal personen met dementie stijgt met 25% tegen 2030
8.07.2016

Preventie, genuanceerde beeldvorming en kwaliteit van zorg en ondersteuning. Dat zijn de speerpunten van het geactualiseerde dementieplan. De fundamenten uit het eerste plan (2010) zijn nog steeds actueel. Menselijke waardigheid en kwaliteit van leven van de persoon met dementie en zijn naasten staan hierbij voorop. De Vlaamse Regering neemt kennis van het plan waarmee de Vlaamse overheid verder bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen.

Volgens de laatste berekeningen (Steyaert, J. Prevalentie: hoeveel personen in Vlaanderen hebben dementie?, 2016 (in druk)) telt Vlaanderen vandaag 122.000 mensen met dementie. Tegen 2030 zal door de langere levensverwachting dat aantal stijgen met eenderde tot meer dan 152.000 en tegen 2060 zelfs verdubbelen. De kans om dementie te ontwikkelen stijgt namelijk met de leeftijd.

70% van de personen met dementie woont thuis, al dan niet omringd door familie, kennissen en vrienden. De jaarlijkse kost voor de zorg voor en ondersteuning van personen met dementie wereldwijd wordt geschat op meer dan 465 miljard euro. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks bruto binnenlands product van België.

De zorg en ondersteuning voor personen met dementie is met andere woorden een grote uitdaging voor mantelzorgers, zorgverleners, welzijnsvoorzieningen en beleid. Het dementieplan versterkt daarom het streven naar een dementievriendelijk Vlaanderen en zet bijkomend in op preventie.

Uit de lijst prioriteiten:

1) Het beleid van morgen zal resoluut inzetten op preventie en sensibilisering tot een gezonde leefstijl. “Gezond leven en een gezonde leefomgeving zijn niet alleen belangrijke stappen op weg naar een toekomst met minder hart- en vaatziekten of diabetes. We weten nu dat een gezonde levensstijl ook effectief kan helpen om dementie langer voor te blijven of te voorkomen, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Wat goed is voor het hart, is ook goed voor de geest”.

2) Een genuanceerde beeldvorming over dementie is en blijft belangrijk. Daarom wordt de campagne ‘Vergeet Dementie. Onthou mens’ wegens succes verdergezet. Ook het concept ‘dementievriendelijke gemeente’ zal in de toekomst verder gepromoot worden als onderdeel van de leeftijdsvriendelijke gemeenten. Door middel van een widget zullen gemeenten hun inspanningen inzake dementie zichtbaar kunnen maken.

3) Kwaliteit van zorg en ondersteuning. Een gedegen zorg en ondersteuning doorheen alle fasen van het dementieproces zijn een essentiële voorwaarde voor de kwaliteit van leven voor personen met dementie en hun naaste. De Vlaamse overheid ontwikkelt criteria die de zorgverlener helpen om kwalitatieve zorg op maat te bieden aan personen met dementie en hun kennissen en vrienden.

4) Vroegtijdige detectie en goede zorg in alle fasen van het dementieproces zijn een belangrijk onderdeel van het plan. De aandacht voor verschillende en aangepaste woonvormen, groeipaden in zorg en ondersteuning, ondersteunende mantelzorg en de zorg voor het levenseinde worden verdergezet. Met het Vlaams Apothekers Netwerk wordt een actie opgezet waarbij de huisapotheker een rol krijgt in de vroegdetectie van overbelasting van mantelzorgers en toeleiding naar ondersteuning.

5) Om het bereik van cultuursensitieve zorg voor personen met dementie te verhogen en allochtone doelgroepen beter te bereiken wordt met de regionale expertisecentra op lokale initiatieven ingezet waarbij zowel zorgactoren als de gemeenschappen zelf betrokken zijn.

6) Specifieke aandacht gaat naar mensen met jongdementie. Naar schatting leven in Vlaanderen 5.400 personen met jongdementie. Hiervoor zijn de opnamecriteria in woonzorgcentra reeds versoepeld voor personen onder de 65 jaar. Het expertisecentrum dementie zal met de betrokken actoren bestaande ondersteuningsmethodieken voor personen met jongdementie verder verfijnen.

7) Vlaanderen blijft het wetenschappelijk onderzoek inzake dementie en dementiezorg verder ondersteunen.

“Kwaliteitszorg voor mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals vraagt om een integrale beleidsvisie”, zegt Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.. “Met dit geactualiseerde Dementieplan schrijft Vlaanderen zich in een Europese beweging in op haar weg naar een dementievriendelijke samenleving. Van preventie tot zorg voor het levenseinde, van genuanceerde beeldvorming tot specifieke aandacht voor mensen met jongdementie. Dit Dementieplan geeft antwoorden op de uitdagingen van vandaag en morgen En het sluit naadloos aan bij het mantelzorgplan dat vorige week aan de Vlaamse Regering werd voorgesteld. De expertisecentra dementie bouwen daar met 100% overtuiging aan mee.”

www.dementie.be