welzijn & zorg

Diversiteit in zorg en welzijn

Cultuursensitiviteit

De Vlaamse samenleving verandert en wordt superdivers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbestand alleen maar diverser. Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties hiermee omgaan?

>> Saar Casteels, e.a., Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie, Politeia, 2017, 192 p., € 29. ISBN 9782509026910.