gezondheid

Doctors4Doctors

“We willen de cultuur van zorg voor elkaar op de agenda zetten"

Wat is Doctors4Doctors precies?

Eric Boydens (directeur D4D): “We zijn een vrijwilligersorganisatie door en voor artsen en willen een antwoord bieden op twee belangrijke vragen: waar kunnen artsen terecht met persoonlijke hulpvragen en wie zorgt er voor artsen in het gezondheidssysteem? We focussen vooral op de preventie van burn-out, depressie, suïcide en alcoholmisbruik bij artsen. Omdat artsen niet geneigd zijn om vlug hulp te zoeken, kunnen de intake-artsen als collega’s gemakkelijker de brug slaan naar ons professionele netwerk. Daarnaast willen we vooral de cultuur van zorg voor elkaar op de agenda zetten. We moeten elkaar zien als concullega’s. Peersupport is primordiaal.”

En toch blijft het taboe rond hulp voor artsen groot.

Boydens: “Dat taboe doorprikken is onze grootste uitdaging. Als artsen zitten we natuurlijk in een moeilijke positie. We zijn een soort rolmodel voor onze patiënten. Zij weten of zien (meestal) niet hoe het met ons is. Dat is ook niet aan de orde, zij komen voor zichzelf. En bovendien zijn we zelfstandigen. Vallen we lang weg, dan komt onze job in gevaar. Daarom zou een vervangingspool van artsen een vluchtheuvel kunnen zijn, om erger te voorkomen."

Jullie zijn gestart met het co-artsenproject. Wat staat er nog op stapel?

Boydens: “We geven vaak voordrachten en we staan op studie- en startersdagen voor artsen. Onze eigen studiedag was ook een groot succes. Minister De Block was toen aanwezig en Ri De Ridder heeft vanuit het RIZIV 200.000 euro subsidie toegezegd. Dat budget zou effectief beschikbaar zijn in 2018.”

Jullie proberen ook de richtlijnen rond preventie van burn-out bij artsen in de praktijk om te zetten.

Boydens: “We ijveren nu voor de herziening van de nomenclatuur voor artsen die meer tijd nodig hebben voor hun patiënten. Zit er een patiënt met een burn-out of depressie voor je? Dan heb je meer dan een kwartier nodig als je met een actieve, niet-medicamenteuze aanpak aan de slag wil. En daar moet dan ook een eerlijk honorarium tegenover staan.”

In 2018 start normaal nog een groot project.

Boydens: “ Villa Sana, naar Noors voorbeeld. Dat wordt een trainingscentrum voor artsen bij wie een burn-out dreigt. Die artsen kunnen een week lang een intensieve training volgen. Een maand later komen ze terug, ditmaal samen met hun partner. Zo leren ze allerlei skills om hun problemen anders aan te pakken en tegelijkertijd krijgen ze een soort time-out om op adem te komen.”

www.doctors4doctors.be