welzijn & zorg

Een ontmoeting voor een woning

400Daken-campagne bevraagt Brusselse daklozen
15.12.2017
Foto's
©400Daken/Michotte_Gori_Ancion

Sinds 2008 is het aantal mensen dat in Brussel op de straat overnacht, gestegen van 269 tot 707 in 2016 (cijfers La Strada). Tijdens de actie ‘Een ontmoeting voor een woning’ gingen vrijwilligers en professionele straathoekwerkers in gesprek met die mensen. Om te luisteren naar hen en beter te begrijpen welke huisvestingsoplossingen nodig zijn. De organisatie wou zowel de mensen in dakloosheid zelf als burgers/vrijwilligers betrekken om oplossingen te vinden voor deze situatie.

Een van de basisprincipes van de 400Daken-campagne is het gebruik van betrouwbare informatie om zo uiteindelijk dakloosheid te beëindigen. “Tijdens de actie werden 540 mensen aangesproken, waarvan 299 deelnamen aan de bevraging. De meerderheid van de respondenten, 85%, is man. De jongste geïnterviewde was 16 jaar en de oudste 76. De gemiddelde leeftijd was 43 jaar”, lezen we in het rapport. Dat maakt dat niet alle 700 mensen in de doelgroep bevraagd werden. "De cijfers zijn dus niet helemaal conclusief, hoewel ze een idee kunnen geven van wat ons te wachten staat in onze mars naar het einde van dakloosheid in Brussel", zegt Pierre Ryckmans van Straatverplegers vzw.

De belangrijkste taak van deze eerste actie was om elke dakloze te leren kennen, om zowel sociale als medische behoeften te identificeren en huisvestingsoplossingen voor te stellen, met prioriteit voor de meest kwetsbare mensen die het meeste risico lopen op voortijdig overlijden. Tijdens die actie was er geen mogelijkheid om direct een oplossing te bieden aan bepaalde mensen. Het was alleen een enquête. Nadien worden stap voor stap oplossingen gezocht.

“Meer dan 75% van de ondervraagde personen verklaarde gewoonlijk buiten te overnachten. 60% zegt aan een chronische ziekte te lijden. En één persoon op twee zegt al last gehad te hebben van agressie sinds ze dakloos zijn”, klinkt het.

Vrijwillig de straat op

Het succes van de ‘Een ontmoeting voor een woning’-actie is te danken aan de mobilisatie van tal van vrijwilligers en veldwerkers gedreven door de ambitie om een einde te maken aan de dakloosheid. Elke avond trokken honderd vrijwilligers (face-to-face en verslaggevers) en 22 teamleiders door de straten van Brussel om daklozen te ontmoeten. Een dozijn vrijwilligers zorgde voor de codering van de gegevens die de dag ervoor waren verzameld.

De enquêtes geven een blik op het profiel van deze mensen en hun noden. “78% van de ondervraagden slaapt meestal buiten en 65% doet dat langer dan een jaar. Bijna een derde (31,6%) heeft een verhoogde kwetsbaarheid, en heeft dus ook nood aan duurzame huisvesting met een intensieve begeleiding”, zegt het rapport. Het belicht ook het lage aandeel van Belgen (22,8%) onder de mensen die op straat slapen. De verzameling van gedetailleerde en betrouwbare gegevens is de eerste stap in de zoektocht naar 400 woningen. “Deze gegevens zullen het mogelijk maken oplossingen voor te stellen van die zijn aangepast aan de specifieke behoeften, waarbij voorrang wordt gegeven aan mensen die het meest kwetsbaar zijn in termen van sterfterisico”, klinkt het.

De campagne 400Daken wil het bewustzijn over thuisloosheid vergroten. De betrokkenheid van de gemeenschap bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en perspectieven om dakloosheid te beëindigen is cruciaal volgens de mensen van ‘400 daken’.

De Brusselse campagne 400Daken heeft als doelstelling om tegen eind 2020 zo’n 400 vaste woonplaatsen te vinden voor mensen die vandaag op straat moeten slapen. Dat aantal refereert naar het aantal mensen die op straat sliepen in 2014, bij de vorige telling van La Strada.

Opvallende resultaten:

 • 26,5% van de deelnemers is 35 jaar of jonger. 7,1% is 60 jaar of ouder. De meest vertegenwoordigde leeftijdsgroep is 46-59 jaar oud met 33,7%.

 • 86,1% van de deelnemers is man en 11,9% is vrouw. Drie mensen weigerden te antwoorden en drie mensen zeiden dat ze het niet wisten.

 • Ongeveer hetzelfde percentage vrouwen (37,1%) en mannen (35,6%) zeiden dat een trauma de oorzaak van hun dakloosheid is.

 • 22,8% van de deelnemers zei dat ze uit België kwamen. De andere grote groepen zijn mensen uit Polen (18,7%), Marokko (15%) en Roemenië (9,2%).

 • 31,7% antwoordde ‘ja’ op de vraag ‘Ben je een asielzoeker, vluchteling of
  migrant in België?’.

 • Meer dan 20% van de deelnemers werd één keer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en 16,7% twee keer of vaker.

 • 12,3% van de deelnemers gebruikte in de laatste 6 maanden een crisisdienst (voor aanranding, partnergeweld, geestelijke gezondheid, zelfmoordpreventie, enz.) één of meerdere keren.

 • 22.8% kwam in aanraking met de politie, als verdachte of slachtoffer.

 • Meer dan de helft van de geïnterviewden (53,4%) zei dat ze het laatste half jaar niets hadden gedaan dat hen vreugde of vervulling bracht.

 • 9.2% moest hun huis verlaten vanwege een probleem van mentale gezondheid en 8,2% vanwege een drug / alcoholprobleem.

 

De campagne 400Daken is een initiatief van Straatverplegers vzw, Habitat & Humanisme, Archi Human, Wederzijds Hulpbetoon Sint-Gillis, Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, SoHoNet en 4Wings Foundation en staat open voor al wie mee wil werken aan het einde van dakloosheid.