Ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp

Onderzoek: co-creatie in beeld

E-QUAL (HoGent) heeft een online vragenlijst ontwikkeld om een stand van zaken rond ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp in kaart te brengen. Het is deel van het onderzoeksproject 'co-creatie in beeld: een ontmoeting tussen ervaringswerkers en professionals in drie zorgsectoren’.

Met het praktijkgericht onderzoeksproject "Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers in drie zorgsectoren" gaan de onderzoekers in op het vraagstuk van gedeelde verantwoordelijkheid tussen ervaringswerkers en professionals in de jeugdhulp, verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg. "In dit project gaan we in op de vraag naar de co-creatie van kennis tussen ervaringswerkers en professionals in het realiseren van goede zorg. We hopen met deze vragenlijst zowel professionals, ervaringswerkers, ouders en jongeren met jeugdhulpervaring te bereiken", klinkt het bij de HoGent.

Samen met jullie willen ze een stand van zaken in Vlaanderen in beeld brengen over ervaringskennis en ervaringswerkers in de jeugdhulp. Dit wordt erg ruim benaderd waardoor je de vragenlijst ook kan invullen indien je geen kennis hebt over ervaringswerk.

Ervaringskennis groeit uit persoonlijke ervaringen met moeilijke situaties en hun ervaring met de jeugdhulp hierbij. Door ervaringen te bespreken met anderen kan je over meer praten dan je eigen verhaal. Dan spreken we van ervaringskennis. Een ervaringswerker is iemand die zijn ervaringskennis functioneel inzet in de zorg. Hiervoor kan een specifieke opleiding gevolgd zijn maar dit is geen vereiste.

Deze online vragenlijst richt zich op de jeugdhulp en alle betrokken partijen, met bijzondere aandacht voor jongeren en ouders.