Mensenrechtencommissaris looft nieuw Vlaams beleid voor personen met een handicap

Goede punten voor omschakeling naar persoonsvolgend budget

Vlaanderen krijgt Europese lof voor de manier waarop het de ondersteuning van personen met een handicap hervormt. Met de omschakeling naar de persoonsvolgende financiering (PVF) lijkt Vlaanderen de goede weg ingeslagen. Dat blijkt uit passages uit een rapport van Europees mensenrechtencommissaris Nils Muiznieks van de Raad van Europa. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) reageert tevreden.


Het is ooit anders geweest. De manier waarop België in het algemeen - en Vlaanderen in het bijzonder - in het verleden omgingen met personen met een handicap botste al meermaals op Europese kritiek. Zo stelde het Europees Comité voor de Sociale Rechten in 2013 een scherp rapport op waarin het Belgische beleid op de korrel werd genomen. Er was onder meer duidelijke kritiek op het gebrek aan opvangplaatsen.

Uit dat Europese rapport zijn toen aanbevelingen gedestilleerd. Om die aanbevelingen te evalueren heeft Europees mensenrechtencommissaris Nils Muiznieks in september 2015 een bezoek gebracht aan ons land. Muizniks concludeert uit dat bezoek dat ons land nog steeds een tandje moet bijsteken voor de integratie van mensen met een handicap.

Maar er zitten - zeker voor Vlaanderen - ook lichtpuntjes in het evaluatierapport. Zo krijgt het nieuwe Vlaamse beleid, en met name de omschakeling naar persoonsvolgende financiering, goede punten. Commissaris Muizniks juicht bijvoorbeeld de overgang van een eerder aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd systeem toe. Dat de middelen verschuiven van de voorzieningen naar de personen met een handicap en dat die personen zelf hun zorg kunnen aansturen, is een goede zaak. De commissaris dringt er bij de overheid wil op aan om er goed over te waken dat de persoonsgebonden budgetten 'zowel kwantitatief als kwalitatief' overeenstemmen met de noden van de personen met een handicap.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V): "Het rapport van de Europese mensenrechtencommissaris over ons beleid voor personen met een handicap toont aan dat we op de juiste weg zitten. Dat betekent echter niet dat we de ogen sluiten voor de noden in de sector. De omschakeling naar een persoonsvolgende financiering zal ons echter helpen aan deze noden tegemoet te komen."

(Bron: Belga)