Extra investeringen in jeugdhulp

46 miljoen extra op twee jaar

In 2018 en 2019 wordt 46 miljoen euro extra geïnvesteerd in jeugdhulp. Daarvan wordt 15 miljoen euro gebruikt om de laagdrempelige jeugdhulp te versterken in regionale samenwerkingsverbanden. 

De overige 31 miljoen euro wordt besteed aan jonge kinderen – meer bepaald aan een zorggarantie voor jonge kinderen die uithuisgeplaatst moeten worden – , aan het actieplan jongvolwassenen dat de mogelijkheden voor voortgezette hulpverlening verruimt en innovatieve woonvormen uitbreidt, en aan de uitwerking van het jeugddelinquentierecht, dat meer mogelijkheden biedt voor de opvang en begeleiding van delinquente jongeren. Ook in pleegzorg wordt extra geïnvesteerd. 

 

Foto's
Florian Van Eenoo