welzijn & zorg

Family justice center

Wat is een Family Justice Center precies?

Pascale Franck, Family Justice Center Antwerpen: “Het is een one stop shop: één plaats waar mensen terechtkunnen voor een multidisciplinaire aanpak rond intrafamiliaal geweld. Ze kunnen bij ons alle hulp krijgen die ze nodig hebben, zonder bij allerlei verschillende diensten hun verhaal te moeten doen. In Antwerpen werken we op twee sporen. Er zijn gezinnen die zich vrijwillig aanmelden (via het CAW of OCMW) en die dan hulp kunnen krijgen van allerlei diensten. Het gaat om opvoedingsondersteuning, relatietherapie, schuldbemiddeling of een cursus zelfverdediging. Maar bij zeer zware casussen met acuut gevaar wordt ons hoogrisicoteam CO3 ingeschakeld. Dat team werkt volgens de ketenaanpak. Dan worden ook politie en justitie erbij betrokken. Gemiddeld wordt jaarlijks een honderdtal van zulke zware casussen aangemeld. Onze begeleiding duurt meestal 22 maanden.”

“Wij drijven de ketenaanpak door, met 40 voltijdse krachten op één site.”

Eigenlijk is het dus een doorgedreven vorm van casuscoördinatie?

Franck: “In zekere zin wel, maar we gaan nog veel verder. We hebben een eigen gebouw waar iedereen samenwerkt (met onthaallokalen, een medische ruimte, vergaderplaatsen) en bovendien zijn er 40 mensen vanuit de verschillende partnerorganisaties (CAW, OCMW, jeugdhulp, GGZ, politie, parket) gedetacheerd. Zij werken voltijds voor ons. We bieden op onze site ook verschillende diensten aan. Zo kunnen er psychologen ter plaatse komen. En we organiseren lotgenotengroepen.”

Hoeveel Family Justice Centers zijn er in Vlaanderen?

Franck: “Op dit moment zijn wij nog uniek in Antwerpen, waar we al in 2012 gestart zijn met CO3. Maar later dit jaar openen er nog centra in Mechelen, Turnhout en Hasselt.”