gezondheid

Geestelijke gezondheidszorg voor ex-gedetineerden

De uitgebreide geestelijke gezondheidszorg voor gedetineerden na vrijlating krijgt groen licht. De Vlaamse regering heeft de toelating gekregen om jaarlijks 265.000 euro extra te investeren zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil de behandelingen van gedetineerden met een drugsprobleem en de nazorg bij het verlaten van de gevangenis inkapselen in een breder zorgbeleid voor gedetineerden met een geestelijk gezondheidsprobleem.

Tot in 2016 stond het Centraal Aanmeldpunt Drugs (CAP) in voor de begeleiding van drugsverslaafde gedetineerden. Toen de financiering vanuit de federale overheid in 2016 opdroogde, besliste Vandeurzen de werking ervan over te nemen en te integreren in het bredere plaatje van de verslavings- en psychische problemen.

De nieuwe aanpak kreeg ook een nieuwe naam: Tandem (Toeleiding en aanmelding na detentie en meer). Het Agentschap Zorg en Gezondheid laat nu weten dat het budget voor de nieuwe module is goedgekeurd. De Vlaamse regering trekt hiervoor jaarlijks 265.000 euro extra uit die via de provinciale overlegplatformen Geestelijke Gezondheidszorg wordt verdeeld. De projectsubsidies worden retroactief uitbetaald vanaf maart. Wanneer Tandem effectief actief wordt, hangt af van hoe snel de vacatures worden ingevuld, klinkt het nog.

(Belga)