Gezocht: pleeggezinnen voor broers en zussen

week van de pleegzorg

Uit recente cijfers blijkt dat pleegzorg in de lift zit met maar liefst 4000 pleeggezinnen in Vlaanderen. Toch zoekt Pleegzorg Vlaanderen nog meer verwelkomende gezinnen. Vooral pleeggezinnen die meerdere kinderen tegelijk willen opvangen zijn nodig. Voor 127 broers en zussen in een moeilijke thuissituatie, goed voor de helft van het aantal aanvragen, vindt Pleegzorg Vlaanderen momenteel geen plek.

In Vlaanderen kunnen op dit moment 5.616 kinderen en jongeren in een moeilijke thuissituatie of volwassenen met een beperking voor korte of lange tijd terecht in 4.177 pleeggezinnen. Dat is een stijging met 7% ten opzichte van vorig jaar. “Pleeggezinnen bieden een onbetaalbare meerwaarde in het leven van een kwetsbaar kind of een kwetsbare volwassene.”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. “Maar pleeggezinnen blijven nodig, vooral gezinnen die broertjes en zusjes samen willen opvangen. Van de 257 kinderen die voor lange tijd een plek zoeken in een pleeggezin zijn maar liefst 127 kinderen broer of zus. Ook bij de hulpvragen voor weekend- en vakantiepleegzorg registeren we een gelijkaardige tendens. In de helft van het aantal aanvragen gaat het om meerdere kinderen die we bij voorkeur samen willen houden.”

Druk gezinsleven

Redenen om de nood te duiden vindt Pleegzorg Vlaanderen vooral in gewijzigde gezinssituaties. “Een pleegkind in je gezin heeft natuurlijk een impact op het evenwicht en de dynamiek in je gezinsleven.”, zegt Heselmans. “Laat staan dat je er meteen twee of drie mondjes bij krijgt. Bovendien bestaan gezinnen steeds meer uit tweeverdieners, die naast een drukke job ook een bloeiend sociaal leven hebben. De combinatie met meerdere pleegkinderen lijkt dan vaak onhaalbaar. Toch merken we dat het enorm belangrijk is dat broers en zussen samen in een ander gezin kunnen wonen, wanneer dat nodig is. Het gaat vaak om kinderen die al heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt. Wanneer ze samen in een pleeggezin terecht kunnen, zien we dat kinderen zich kunnen optrekken aan elkaar. Die positieve impact willen we koste wat kost behouden.”

Infosessies

Tijdens de Week van de Pleegzorg organiseert Pleegzorg Vlaanderen infosessies in alle windstreken. “We richten graag een oproep naar gezinnen die nog een kamer vrij hebben in hun huis en openstaan om meerdere kinderen tegelijk op te vangen.”, aldus Heselmans. “Onder meer in Hasselt, Turnhout, Antwerpen en Oudenaarde kunnen ze terecht op onze infosessies over pleegzorg. Als kandidaat-pleeggezin word je bovendien goed voorbereid voor je aan je taak als pleeggezin begint. Op die manier hopen we gezinnen de nodige kapstokken mee te geven om pleegkinderen positief op te voeden en ouderschap op een goede manier te delen met ouders.”

www.pleegzorgvlaanderen.be

Illustraties
Pleegzorg Vlaanderen