gezondheid

Campagne #voorelkaar wijst op het belang van medewerking aan contactopvolging

Werk mee aan contactopvolging, anoniem en #voorelkaar

Sinds de exitstrategie in België van start ging en de maatregelen beetje bij beetje versoepeld werden, is het waakzaamheid geblazen. Want meer fysiek contact betekent ook een grotere kans op besmetting. In deze fase van de coronacrisis is dan ook een cruciale rol weggelegd voor contactopvolging, want door een goede opvolging kunnen we vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking. Vanaf 20 juli worden de Vlamingen hier nog eens aan herinnerd, want dan gaat de nieuwe informatiecampagne van de Vlaamse overheid van start. 

Contactopvolging draait rond samenwerking

Contactopvolging is niets nieuws: ook in het verleden heeft het onderzoek zijn nut al bewezen bij de indamming van ziektes zoals mazelen en tuberculose. “In deze nieuwe fase is contactopvolging de hoeksteen in de aanpak van het coronavirus, onze nieuwe verdedigingslinie: we doen er alles aan om wie COVID-19 positief is op te sporen en de hoogrisicocontacten in kaart te brengen, om zo de verdere verspreiding van het virus in te dijken. Met zo’n systematische aanpak winnen we de strijd tegen dit virus!” besluit Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen). 

#voorelkaar en anoniem

Deze campagne sluit aan op de succesvolle ‘check check check’-campagne, en zal Vlamingen aansporen om nog steeds aandachtig om te gaan met de voorzorgsmaatregelen om zo een heropflakkering van het virus te vermijden. De campagne zal inwerken op het solidariteitsgevoel dat tijdens de coronacrisis zo sterk aanwezig was. Het overkoepelende idee van de hele campagne is dan ook dat we de regels moeten blijven naleven, #voorelkaar! En dat geldt ook voor contactopvolging, één van de thema’s van de campagne. Want wie meewerkt aan contactopvolging, beschermt zijn naasten.

Contactopvolging gebeurt ook met het grootste respect voor de privacy: een contactonderzoeker zal jouw naam nooit doorgeven aan de mensen met wie je contact had. Pas wanneer iedereen dat begrijpt en zijn volledige medewerking aan het onderzoek verleent, kunnen we samen de verspreiding van COVID-19 inperken.

Meer info

Campagne contactopvolging #voorelkaar
Contactonderzoek bij COVID-19

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid