gezondheid

Contactopsporing wordt versneld en verbeterd

20.07.2020
Foto's
Sigrid Spinnox

Het is de bedoeling het contactonderzoek of de 'contacttracing' drastisch te versnellen en de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. Dat heeft Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, maandag gezegd in het Vlaams Parlement. Zo zullen voortaan tot 90 contacten kunnen geregistreerd worden (in plaats van 10), zullen mensen zelf ook kunnen terugbellen naar het callcenter en wordt de informatiedoorstroming aanzienlijk versneld. Moykens hoopt ook morgen (dinsdag) het contract voor de app voor contactopsporing te kunnen gunnen.

Er is de voorbije dagen en weken heel veel kritiek gekomen op de manier waarop het contactonderzoek loopt. Mensen op de callcenters zouden zitten te netflixen omdat ze geen werk hebben. Wie een oproep van een con tact tracer mist, kan niet zomaar terugbellen. De informatiedoorstroming loopt traag, waardoor er cruciale tijd verloren gaat. Contacttracers mogen omwille van mogelijke privacybezwaren bepaalde cruciale vragen (bv. rond whereabouts) niet vragen.
In de coronacommissie van het Vlaams Parlement kreeg Karine Moykens, die naast voorzitter van de Vlaamse Taskforce COVID-19 ook voorzitter is van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, een hele batterij vragen over die problemen.
Volgens Moykens zijn een aantal 'kinderziektes' te verklaren omdat het hele systeem op 2,5 weken moest opgezet worden. En omdat er verschillende actoren (labo's, Sciensano, callcenters) betrokken zijn, zal het ook nog even duren vooraleer de 2.0-versie van het contactonderzoek helemaal op punt staat.
Moykens ging ook in op de kritiek dat het systeem helemaal niet zou werken. Volgens haar werden de afgelopen maand gemiddeld 77 procent van de besmette personen telefonisch bereikt en 86 procent van de hoogrisicocontacten. De voorbije maand zijn ook 1.100 huisbezoeken afgelegd. "In de helft van de gevallen is er medewerking verleend", aldus Moykens.
In afwachting van een volledig verbeterd systeem, is het wel de bedoeling om een aantal verbeteringen door te voeren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om voortaan 90 contacten te registreren. Dat was beperkt tot 10. En tegen het einde van de week zullen mensen die een oproep van een contacttracer gemist hebben, zelf ook kunnen terugbellen, stelt Moykens. Die contacttracers zullen voortaan ook mogen vragen naar de 'whereabouts'. "De scripts worden daarvoor aangepast", aldus Moykens. "Ik wil niet blijven hangen in een discussie over privacy".
Ook de snelheid van informatiedoorstroming wordt opgevoerd. Nu zitten er vaak verschillende dagen tussen de afname van een test en de start van de contactopsporing. Dat proces wordt versneld. "Snelheid is cruciaal. Nu zit er soms twee dagen tussen het labo en Sciensano. We willen nu dat de labo's de resultaten binnen het uur elektronisch doorsturen naar Sciensano", aldus Moykens. Nu stuurt Sciensano ook maar één keer per dag een bestand naar de callcenters. Dat wordt nu opgevoerd naar drie keer per dag en op termijn moet dat in realtime gebeuren.
Wat de app voor contactopsporing betreft, hoopt Moykens dat de gunning van de aanbesteding morgen/dinsdag of later deze week zal kunnen gebeuren. "Er zit speed achter", aldus Moykens. Als de gunning deze week in orde komt, zit de app, die gebruikt zal worden in heel het land, nog op schema om in september operationeel te zijn.

(Bron: Belga)