gezondheid

Sensoa lanceert eerste Vlaams Groot Condoomonderzoek

Vier september is de Dag van de Seksuele Gezondheid. Vandaag lanceert Sensoa het eerste Vlaams Groot Condoomonderzoek.

Sensoa zoekt 2.400 Vlamingen tussen 16 en 80 jaar om de online vragenlijst in te vullen en daar kunnen welzijns- en gezondheidsprofessionals bij helpen. De resultaten zullen de kennis over condoomgebruik en -beleving vergroten. Dit is het meest diepgaande condoomonderzoek van de afgelopen 20 jaar in Vlaanderen. Het helpt Sensoa professionals die over condooms praten met cliënten beter te ondersteunen. In 2024 deelt Sensoa de resultaten zodat professionals een beter zicht hebben op de drempels en drijfveren van hun cliënten.

Welzijns-, onderwijs- en gezondheidsprofessionals kunnen de enquête zelf invullen én Sensoa vraagt om de vragenlijst mee te helpen verspreiden onder de cliënten.

Wil je mee de oproep helpen verspreiden?

Sta je in het onderwijs of in de zorg? Ben je vormingswerker? Verspreid de oproep van Sensoa bij jouw doelgroep!

Zo kan je helpen:

Meer over Het Groot Condoomonderzoek

De vragenlijst is gebaseerd op een vooronderzoek door Sensoa bij eindgebruikers en professionals die in hun beroepspraktijk spreken over condooms. Ook anno 2023 blijkt spreken over condooms niet altijd evident. Professionals botsen op weerstand en de mythes over condooms zijn hardnekkig. Een bijkomend probleem is dat de kennis over, ervaring met en drempels en drijfveren tot condoomgebruik heel verschillend zijn. Dit maakt gesprekken afstemmen op maat van cliënten, patiënten of leerlingen moeilijk.  

Daarom zijn zoveel mogelijk mensen nodig die de online vragenlijst van Het Groot Condoomonderzoek invullen via www.grootcondoomonderzoek.be. Dat duurt ongeveer een kwartiertje en kan anoniem. Sensoa zoekt zoveel mogelijk mensen tussen 16 en 80 jaar. Zowel mensen die een bloedhekel hebben aan condooms als zij die ze in grote verpakkingen aankopen, iedereen kan helpen om het condoomgebruik in Vlaanderen in kaart te brengen. Ook mensen die (nog) geen seks hebben, kunnen meedoen.

Al die verschillende meningen zijn broodnodig om de informatie, tools en adviezen over condooms (of alternatieven) specifieker af te stemmen op de noden van de Vlaming en professionals.  

Op zoek naar het condoomprofiel van de Vlaming

Het Groot Condoomonderzoek is noodzakelijk. Voor zijn initiatieven baseert Sensoa zich op actuele inzichten. Wat condooms en vaginale condooms betreft, zijn deze inzichten gedateerd. Zo weten we weinig over de ervaringen van de gebruikers. Ook de perceptie van condooms en de beleving spelen een belangrijke rol in de beslissing om al dan niet een condoom te gebruiken. Net die aspecten kwamen in eerder onderzoek minder aan bod.

Wat maakt dat mensen wél condooms gebruiken? Wanneer is een condoom problematisch? Wat draagt bij tot succeservaringen en wanneer loopt het niet zo vlot? Hoe kunnen we mogelijke gebruikers goed aanspreken en inspelen op hun noden? Waar liggen opportuniteiten voor specifieke doelgroepen?
Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan jongeren, LGBTQ-personen, sekswerkers, klanten van sekswerkers en personen met een recente migratieachtergrond.

Boris Cruyssaert, woordvoerder van Sensoa: “Het Groot Condoomonderzoek verzamelt niet alleen gegevens over redenen voor gebruik of niet, maar polst ook naar de beleving van condooms. We willen weten wat de eindgebruiker belangrijk vindt om daarop te kunnen inspelen."

Waarom Het Groot Condoomonderzoek past bij de 20ste verjaardag van Sensoa?

Sensoa bestaat dit jaar 20 jaar. Het Groot Condoomonderzoek illustreert de weg die de organisatie heeft afgelegd: van een eerder principiële insteek (“Zet m’ op!”) naar een onderbouwde aanpak waarbij de beleving en de noden van de doelgroepen centraal staan. Sensoa praten niet tegen de mensen, maar met de mensen. 

https://www.sensoa.be/het-groot-condoomonderzoek-condoomgebruik-vlaanderen