gezondheid

Vrijwilligers voor vaccinatiecentra kunnen zich melden via platform ‘Help de Helpers’

Via het platform ‘Help de Helpers’ zijn zorg- en welzijnsvoorzieningen de voorbije maanden op zoek gegaan naar vrijwilligers of extra werkkrachten om ondersteuning te bieden in de strijd tegen COVID-19. Het platform wordt nu ook ter beschikking gesteld om ondersteuning te vinden in de vaccinatiecampagne.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid: "Vrijwilligers hebben de voorbije maanden een belangrijke ondersteuning geboden in de strijd tegen COVID-19. Sinds enkele weken zijn we in een nieuwe fase beland en richt de zorgsector zich volop op het vaccineren van de bevolking tegen COVID-19. En ook daar zijn is extra hulp meer dan welkom!”

Tijdens de eerste golf ontstond een grote golf van solidariteit in Vlaanderen. Het platform helpdehelpers.be werd opgericht, om de welzijns- en zorgvoorzieningen in contact te brengen met vrijwilligers. Ook nu stellen veel mensen zich via diverse kanalen kandidaat om bij te springen in de vaccinatiecentra.

Het platform werd daarom aangepast, zodat vanaf nu ook vrijwilligers zich kunnen aanmelden om te helpen in het vaccinatiecentrum bij hun in de buurt. Alle vaccinatiecentra zijn toegevoegd in het systeem.

Belangrijke ondersteuning

Sommige eerstelijnszones doen al een oproep naar vrijwilligers. Daarnaast zullen de eerstelijnszones ook beroep kunnen doen op het platform ‘Help de Helpers’.  Op basis van een match kunnen zij dan contact opnemen om concrete afspraken te maken (over beschikbaarheid en inschakeling, verzekering, eventuele vergoeding, …). Er zijn verschillende profielen nodig voor het vaccinatiecentrum. Iedereen kan zich ook kandidaat stellen. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. Zij mogen vaccineren, maar ook andere zorgprofessionals kunnen zich melden om mee te werken, evenals mensen de willen werken als onthaalmedewerker, … enz

Via een persoonlijke profielpagina kunnen personen hun persoonsgegevens, opleiding, voorkeuren en beschikbaarheid ingeven en beheren. Personen die nu al een profiel hebben in ‘Help de Helpers’ zullen een bericht krijgen om hun profiel aan te passen en zich eventueel kandidaat te stellen om te helpen in een vaccinatiecentrum.

De vaccinatiecentra moeten klaar zijn tegen 1 februari zodat er tegen 15 februari een eerste dry-run kan gebeuren. Vanaf maart worden de eerste vaccinaties verwacht in de centra, als de leveringen van de vaccins tijdig gebeuren. Normaal gezien zullen de vaccinatiecentra open blijven tot oktober, afhankelijk van de vaccinatiegraad bij de bevolking.

www.helpdehelpers.be