welzijn & zorg

Goed gek

Anders communiceren over psychische gezondheid
15.05.2017

Onder de slogan Goed gek?! willen de Fondsen Julie Renson, Koningin Fabiola en de Koning Boudewijnstichting mensen aanmoedingen om anders te denken en te spreken over geestelijke gezondheid.

Met Goed Gek?! streven ze naar een genuanceerde, evenwichtige communicatie over psychische aandoeningen. Een communicatie die minder of niet stigmatiseert. Die taboes sloopt. "We doen dat vanuit de overtuiging dat ons spreken invloed heeft. Bijvoorbeeld op de publieke opinie. En op het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. We kunnen ons maar beter bewust zijn van die impact", klinkt het.

Tijdens de afgelopen conferentie presenteerde professor Baldwin Van Gorp van het Instituut voor Mediastudies – KU Leuven de resultaten van het onderzoek naar de maatschappelijke beeldvorming over personen met psychische problemen. De tien vuistregels om anders en bewuster te spreken over geestelijke gezondheid zijn een warme oproep aan ons allemaal om hiermee aan de slag te gaan.

 

De onderzoekers brengen in kaart welke frames en counterframes het beeld van personen met psychische problemen in onze maatschappij bepalen, en hoe dit het stigma over dit onderwerp in stand houdt. Via een opinieonderzoek bij een representatieve staal van de Belgische bevolking worden de effecten van het gebruik van ‘deproblematiserende’ counterframes in de communicatie eveneens onderzocht. Ten slotte wordt nagegaan in welke mate deze denkkaders aanwezig zijn onder professionals uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg zelf, en hoe kennis van en inzicht in deze mechanismen het maatschappelijk stigma op psychische problemen kunnen wegwerken.

 

Het boekje is gratis te downloaden via de website van de Koning Boudewijnstichting: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2017/20170510PP