kinderen & jongeren

Groeipakket voor vliegende start

Nieuw kinderbijslagsysteem tegen 2019
30.05.2016

De Vlaamse Regering heeft het concept voor een nieuw kinderbijslagsysteem goedgekeurd. Vanaf 2019 krijgt elk nieuw kind in Vlaanderen een kinderbijslag van 160 euro. Er komen wel sociale toeslagen voor kinderen met zorgnoden en kinderen uit gezinnen met lagere inkomens, gecombineerd met een verhoging voor grote gezinnen. Nieuw is ook de kleutertoeslag van 2 keer 150 euro voor kinderen die genoeg naar school gaan.

Het Groeipakket bestaat uit drie pijlers:

Een onvoorwaardelijk startbedrag en een basisbedrag

 

 

Het startbedrag: elk kind krijgt bij de geboorte of de adoptie een eenmalig bedrag van 1.100 euro. Het bedrag is voor elk kind in het gezin hetzelfde.  
Het basisbedrag is een maandelijks bedrag voor elk kind van 160 euro, ongeacht de gezinssamenstelling en het professioneel statuut van de ouders.

Selectieve en gezinsgemoduleerde toeslagen

De zorgtoeslag: wie wees is of in een pleeggezin wordt opgevangen, krijgt maandelijks een zorgtoeslag bovenop het basisbedrag. Voor een wees is het bedrag 160 euro bovenop het basisbedrag, 80 euro voor een halve wees. Een pleegkind ontvangt 61 euro. Ook het kind met een bijzondere ondersteuningsnood ten gevolge van een handicap of aandoening heeft recht op een zorgtoeslag die aan de specifieke noden van het kind wordt aangepast.


De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. Zij krijgen een toeslag op het basisbedrag, afhankelijk van hun inkomen en hun gezinsgrootte.  

Het bedrag varieert naargelang het inkomen (bedragen per maand per kind):           

inkomen

≤ 29.000

29.000 tot 60.000

1 kind

50€
per maand per kind

x

2 kinderen

50

x

≥ 3 kinderen

80

60

 

 

De participatietoeslag in het kader van een geïntegreerd gezinsbeleid

De participatietoeslag in het kader van een geïntegreerd gezinsbeleid ondersteunt gezinnen om hun kinderen te laten deelnemen aan kinderopvang en onderwijs omdat beide, zoals ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, de ontwikkelingskansen vergroten. De vroegere schooltoelagen worden omgevormd tot een participatietoeslag en versterkt.

 

Meer info: http://jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/PPT_Groeipakket_20160528_0.pdf