welzijn & zorg

Het mag meer zijn

Vanzelf

Efficiëntie is hét codewoord van onze tijd. Voortdurend weerklinkt de roep om allerlei domeinen van het leven efficiënter te organiseren: overheid, zorg, onderwijs, verkeer. We moeten meer doen met minder. Yoni Van Den Eede gaat na hoe efficiëntie en doelmatigheid ons leven verregaand bepalen en ons denken domineren. Zijn standpunt: we moeten dringend op zoek naar een nieuwe levenskunst.

>> Yoni Van Den Eede, Vanzelf. Tegen het efficiëntiedenken en de doelmatigheidscultuur, Acco, 2015, 160 p., € 14,90. ISBN 9789462922525.