kinderen & jongeren

Hoe werkt jeugdhulp?

Rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
29.10.2018
Foto's
Florian Van Eenoo

Kinderen, jongeren en ouders die hulp nodig hebben, kunnen rechtstreeks aankloppen bij verschillende diensten voor begeleiding en advies. Onder meer Kind en Gezin, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) zoeken samen met gezinnen naar oplossingen. Soms zijn ze geholpen met advies of kortdurende hulp, soms worden ze doorverwezen naar gespecialiseerde hulp zoals Jeugdzorg, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, echtscheidingsbemiddeling, een psycholoog, …

Sommige hulp is zo ingrijpend (zoals een verblijf in een voorziening) dat die niet rechtstreeks toegankelijk is. Bij zo’n hulpvraag gaat de Intersectorale Toegangspoort na welke hulp er precies nodig is en wijst die ook toe. 
Hulpverleners – en uitzonderlijk ook kinderen, jongeren of hun ouders – kunnen voor dringende hulp beroep doen op het meldpunt crisis. Het netwerk crisisjeugdhulp zorgt voor telefonische consults of interventie, begeleiding of opvang. 
Hulpverleners zijn soms ongerust over een onveilige situatie of menen dat de ontwikkelingskansen van kinderen of jongeren in het gedrang zijn. Dan nemen ze contact op met het gezin en eventueel ook met een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). Kinderen, jongeren of ouders kunnen ook zelf naar een OCJ of VK stappen. Deze instanties proberen de hulpverlening vrijwillig te (her)starten, maar ze hebben ook het mandaat om op treden, ook als jongeren of hun ouders geen hulp vragen. Als er geen oplossing komt, zetten ze de stap naar het Parket. De jeugdrechter beoordeelt de situatie dan en zal desnoods hulpverlening afdwingen. 
Jongeren, ouders en hulpverleners kunnen gratis beroep doen op een onafhankelijke bemiddelaar bij conflict. Er wordt ook bemiddeld als kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners het niet eens raken over een aanvraag naar de Toegangspoort of als hulp wordt stopgezet zonder akkoord van de jongere en/of zijn ouders.