gezondheid

Iedereen naar de tandarts

Mondzorgbeleid voor kwetsbare mensen
10.02.2017

Liefst driekwart van de ouderen in woonzorgcentra heeft in twee jaar tijd geen tandarts gezien, blijkt uit onderzoek. Minister Jo Vandeurzen trekt daarom 1 miljoen euro uit om de mondhygiëne bij kwetsbare groepen te verbeteren.

Ruim 120.000 kwetsbare ouderen leven in een woonzorgcentrum, maar er zijn ook nog 137.000 ouderen die thuiszorg krijgen en het soms moeilijk hebben om hun gebit te verzorgen of tot bij de tandarts te geraken. "Verwaarlozing van mondgezondheid wordt vaak in verband gebracht met ondervoeding, gewichtsverlies, hart- en vaataandoeningen, diabetes en andere gezondheidsproblemen", weet Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Tussen 2017 en 2020 trekt hij daarom elk jaar 250.000 euro uit om daar iets aan te doen. 1 miljoen euro in totaal, dus. Tandartsenverenigingen en universiteiten gaan bekijken welke noden ouderen en andere kwetsbare groepen hebben qua mondhygiëne en welke maatregelen kunnen helpen. Er wordt ook gewerkt aan een service waarbij tandartsen naar het rusthuis komen.

“Het nieuwe samenwerkingsverband zal ook de gegevensuitwisseling kunnen optimaliseren tussen tandartsen, Kind en Gezin en het CLB. Het Consortium begint echter niet vanaf nul. Ook vroegere initiatieven voor preventieve mondzorg zullen verder geïmplementeerd worden.” Preventieve (en curatieve) mondzorg moet zo toegankelijk mogelijk zijn. Deze laatste uitdaging werd ook opgenomen in het protocolakkoord afgesloten tussen de federale overheid en de verschillende gemeenschappen/gewesten van 21 maart 2016. De experten binnen de universiteiten van Leuven en Gent, alsook de beroepsverenigingen voor tandartsen, krijgen een belangrijke rol om die toegankelijkheid te bevorderen", aldus Vlaams minister Vandeurzen.

Het nieuwe samenwerkingsverband dat de uitdaging aangaatom betere mondzorg aan kwetsbare mensen aan te bieden,bestaat uit: het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw, het departement Mondgezondheidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, de vakgroep Tandheelkunde van de Universiteit Gent en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen.

www.glimlachen.be

http://www.specialdent.be/nl