kinderen & jongeren

'Ik kan beter plannen en word minder snel boos'

Videogetuigenissen uit de jeugdhulp

Deze jongen laat zijn autismestoornis en ADHD niet in de weg staan van zijn dromen. De begeleiding die hij van De Hagewinde krijgt, zorgt er voor dat hij weet hoe hij zijn energie op een constructieve manier kan gebruiken. Met zijn motto 'Keep calm and like me as I am' hoopt hij anderen te tonen dat het niet erg is om 'anders' te zijn.

Multifunctioneel Centrum (MFC) De Hagewinde begeleidt dagelijks op bijzonder gedreven wijze kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen, kinderen met autisme en kinderen met lichte tot matige mentale beperking. Met hun professionele aanpak bekijken ze elke situatie, elk kind apart. Geëngageerde en betrokken medewerkers zorgen er voor dat elk kind op elk moment de meest passende zorgvorm krijgt.

Een multifunctioneel centrum (MFC)  richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig. MFC’s worden erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap.