ouderen

Innovatieve en inclusieve dementiezorg

Eu-project innoveert de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
21.06.2017
Foto's
Evy Raes/ ECD

Tien partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland slaan gedurende vier jaar de handen in elkaar om een innovatief en kostenefficiënt zorgmodel te ontwikkelen en uit te testen. Dat model vertrekt vanuit de noden van mensen met dementie en hun mantelzorger. Het Europese project kreeg de naam CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe).

Het vier jaar durende project zal een innoverend, geïntegreerd zorgmodel opstellen dat dicht bij de leefwereld van de persoon met dementie ligt. Het is de bedoeling om met het initiatief 11,6 miljoen euro aan zorgkosten te besparen, vooral door onnodige zorg te vermijden, zoals het verminderen van langdurige ziekenhuisopnames van mensen met dementie. Er is aandacht voor respijtzorg, revalidatie en residentiële zorg met de focus op inclusieve zorg voor mensen met dementie. In Vlaanderen worden in twee voorzieningen telkens vijf plaatsen voorzien om dit nieuwe zorgmodel uit te testen en te verfijnen met een link naar het toeristisch aanbod. In de vorm van een soort "guesthouses" zullen mensen met dementie en hun mantelzorgers er even samen tussenuit kunnen in een setting die niet aanvoelt als een ziekenhuis of verzorgingstehuis. Om dit te kunnen waarmaken wordt in Vlaanderen onder andere samengewerkt met Toerisme Vlaanderen.

Het grensoverschrijdend lerend netwerk zal aandacht hebben voor diverse vormen van consultaties via virtuele weg en legt de nadruk op innovatie en research. Op basis van internationale werkbezoeken en begeleid door de universitaire partners wordt een innoverend zorgmodel ontwikkeld. Dit model is een soort van blauwdruk, waarbij regionaal andere accenten gelegd kunnen worden afhankelijk van de regionale noden.

Verder wordt een meertalig leerpakket ontwikkeld en aangeboden voor personen die met mensen met dementie in contact komen. Zowel hulpverleners, mantelzorgers als het grote publiek kunnen op aangepaste wijze bijleren over dementie.

Ten slotte wordt ook de kostenefficiëntie van dit nieuwe aanbod en de nieuwe werkwijze nagegaan en beschreven in een internationaal peer reviewed artikel. Het is de bedoeling dat dit project nieuwe energie, kennis en goede praktijkvoorbeelden creëert richting goede dementiezorg waardoor een verdere uitrol in andere EU-landen mogelijk wordt.

De concrete toepassing van het zorgmodel moet vorm krijgen vanaf 2019. Intussen gaan de partners en deelnemers aan het project aan de slag met het uitwisselen van ideeen en praktijken om zo een gepast innovatief zorgmodel op te stellen. Al deze ontwikkelingen houden rekening met en liggen in de lijn van het bestaande Vlaamse Dementieplan, de visietekst over eerstelijnszorg en het mantelzorgplan.

Het CASCADE-project wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectpartners investeren zelf 3,7 miljoen eigen middelen. Het project past in één van de drie doelstellingen van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, rond langdurige zorg waarbij de verbetering van de zorg, de betaalbaarheid ervan en de verhoging van de zorgkwaliteit met elkaar verzoend worden.

De Vlaamse partners zijn Emmaüs, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Woon en Zorg H. Hart vzw. Meer info over de werking van het project vind je via http://www.dementie.be/themas/cascade/cascade-project-mission-statement/