welzijn & zorg

Investeren in wonen

Werelddag verzet tegen armoede
17.10.2016

17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, staat dit jaar in het teken van Investeren in wonen. Mensen uit de 59 verenigingen waar armen het woord nemen kozen voor dit thema omdat ze van mening zijn dat de wooncrisis steeds meer Vlamingen hard treft. Ze klagen een gebrek aan betaalbare woningen aan en tegelijk wijzen ze erop dat de gebrekkige kwaliteit van veel sociale en private huurwoningen maakt dat tienduizenden Vlamingen in woonnood verkeren.

"Wie moet huren op de private huurmarkt, betaalt vaak een te hoge huur of woont in een woning van slechte kwaliteit", klinkt het bij Netwerk tegen Armoede. "Meer dan 100.000 mensen wachten op een sociale woning en de wachtlijst wordt steeds langer. 100.000 mensen die noodgedwongen moeten overleven in vaak slechte, te dure woningen op de private huurmarkt. De gemiddelde wachttijd loopt op tot 3 jaar, maar grotere gezinnen wachten vaak nog veel langer."

Volgens het recentste Groot Woononderzoek houdt 30 % van de private en 35 % van de sociale huurders na betaling van de huur onvoldoende budget over om rond te komen. Als principe geldt dat je maximaal 1/3 van je inkomen mag besteden aan huur en wonen om nog waardig te kunnen leven. Ook de slechte kwaliteit van de woningen brengt mensen in de problemen. "47 % van de private huurders, maar ook 44 % van de sociale huurders leven in woningen van ontoereikende kwaliteit", zegt hetzelfde Groot Woononderzoek. Dat cijfer loopt op tot maar liefst 56,2 % voor mensen met een laag inkomen die huren op de private markt.

"Het mag duidelijk zijn dat de Vlaamse wooncrisis een groeiend probleem is dat steeds meer mensen nog dieper in de armoede duwt. Om de Vlaamse wooncrisis een halt toe te roepen, heeft het Netwerk tegen Armoede vier voorstellen klaar die we in aanloop naar 17 oktober onder de aandacht gaan brengen:

· Verhoog de ambitie voor aantal en kwaliteit van sociale woningen

· Ondersteun meer private huurders met een huursubsidie

· Investeer meer in de huurmarkt, bijvoorbeeld door een verdere hervorming en heroriëntering van de woonbonus

· Bestrijd discriminatie met praktijktests en andere gerichte maatregelen."

Meer info op https://investereninwonen.net/