Van Quickenborne wil transitiehuizen structureel verankeren met 100 vaste plaatsen

Federaal vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil de transitiehuizen structureel verankeren. Dat zijn instellingen waar gedetineerden in de laatste fase van hun straf door een team van coaches worden begeleid bij hun terugkeer naar de maatschappij. Eind dit jaar lopen twee proefprojecten af, maar Van Quickenborne wil in de komende 12 maanden 100 structurele plaatsen voorzien in een zestal transitiehuizen.

Het werken met transitiehuizen werpt zijn vruchten af, weet de minister. Zo werd in Nederland vastgesteld dat een verblijf in een transitiehuis voor een verlaging van de recidivekans van 16 procent zorgde. Het is dan ook een aanpak waar justitie de komende jaren op wil inzetten. Het biedt detentie op maat, waarbij penitentiaire omgeving, beveiliging e n regime meer zijn afgestemd op het profiel van gedetineerden, zegt Van Quickenborne.
In Mechelen en Edingen (Henegouwen) werden in 2019 en 2020 twee transitiehuizen met elk 15 plaatsen geopend bij wijze van proefproject. Die proefperiode loopt eind dit jaar af, maar na een grondige evaluatie werd beslist de aanpak structureel te verankeren en het aantal plaatsen fors uit te breiden. Concreet investeert Van Quickenborne 4 miljoen euro om in de periode 2021-2022 honderd plaatsen structureel te verankeren.
Hij lanceert een oproep voor kandidaat-transitiehuizen. Elk transitiehuis moet instaan voor een 15-tal plaatsen, het is de bedoeling om nog dit jaar twee nieuwe huizen op te starten in Vlaanderen en Wallonië. Vanaf januari 2022 zullen nog eens 2 transitiehuizen openen, in de loop van het voorjaar moeten er nog extra transitiehuizen worden opgestart om uiteindelijk tot een totaal van 100 plaatsen te komen. De transitiehuizen van Mechelen en Edingen kunnen zich kandidaat stellen.
"De transitiehuizen boeken een straf resultaat waarbij de recidive aanzienlijk vermindert", zegt Van Quickenborne. "Bovendien zorgt deze uitbreiding ervoor dat we de druk op de gevangenispopulatie, door het uitvoeren van alle straffen vanaf december, kunnen verlichten."
Van Quickenborne bezocht het transitiehuis in Mechelen zondag met Vlaams viceminister-president en minister van Samenleven en Binnenlands bestuur Bart Somers (Open Vld). Die laatste wijst op het succes het project in de stad waar hij titelvoerend burgemeester is. "Van de 15 huidige bewoners in het Mechels transitiehuis hebben er al 12 een job. Een betere re-integratie en minder recidives, daar winnen we allemaal bij."

Weliswaar ging eerder al op bezoek in het transitiehuis in Mechelen en schreef daar een verslag over

 

Foto's
Bob Van Mol