kinderen & jongeren

“We moesten niet alleen meer chatten, maar ook meer ingrijpen.”

Ilse Van Campenhout van Nupraatikerover.be over de coronapandemie
26.03.2021
Foto's
Bob Van Mol

“Minderjarigen die vragen hebben over mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld, of er slachtoffer van zijn kunnen op onze chatbox terecht. Wij luisteren niet alleen, maar bieden ook concrete hulp. Dat betekent dat jongeren zich kunnen laten opvolgen en helpen door een van onze hulpverleners. Afgelopen coronajaar steeg zowel het aantal gesprekken, maar ook het aantal concrete hulpvragen.”

“In een normaal jaar gaat bijna de helft van onze gesprekken over seksueel geweld zowel in als buiten de familie. Dat extrafamiliale geweld zagen we nu afnemen. Iemand die lastiggevallen wordt na een fuif, een aanranding in de sportclub: dat kon niet meer. Het aantal gesprekken over fysieke mishandeling thuis nam daarentegen bijna met de helft toe. Er waren niet alleen meer gevallen, het geweld werd ook frequenter en heviger. Doordat iedereen op elkaars lip leefde, stonden veel gezinnen onder druk. We noteerden een piek in april. Door de sluiting van de scholen, de sportclubs, de jeugdbewegingen konden jongeren ook niet ontsnappen. Waar onze chatters meestal weigerachtig staan om zich te laten helpen, hoorden we nu vaker de vraag om in te grijpen. Soms moesten we politie en crisishulpverlening inschakelen.”