kinderen & jongeren

“We willen een warme gemeenschap creëren voor kwetsbare gezinnen”

In Leuven maakt ook het buurtwerk deel uit van de Doorgaande Lijn
25.08.2023
Foto's
Bob Van Mol

Wat niet op elkaar aansluit met elkaar verbinden. Dat is de doelstelling en de naam het project Doorgaande Lijn in Leuven. In de Ridderbuurt vormt buurtwerk ’t Lampeke de spil van deze werking. “Zeker voor kinderen uit kwetsbare gezinnen is het belangrijk dat alle betrokkenen samenwerken en goed met elkaar communiceren.”

De Ridderbuurt in Leuven is van oudsher een arme wijk. Buurtwerk ’t Lampeke is een belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbare gezinnen en maakt nu ook deel uit van de Doorgaande Lijn. “Wat de Doorgaande Lijn beoogt, doet ‘t Lampeke eigenlijk al lange tijd”, zegt kinderwerker Nicky Raeyen. Raeyen is al jarenlang in dienst van buurtwerk ‘t Lampeke. Vandaag is hij de spil in het project Doorgaande Lijn. “Wij hebben altijd intensief contact gehad met de Sint-Jansschool hier om de hoek. Kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen hebben het vaak moeilijk op school. Ze nemen de spanningen van thuis mee naar de klas. Als de school geen ondersteuning krijgt, is de meester of juf veel tijd kwijt met het oplossen van conflicten of het bedenken van oplossingen voor praktische problemen. Goed onderwijs kan onder druk komen te staan. Dat willen we vermijden. Goed onderwijs is een grondrecht van elk kind en een belangrijke hefboom in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.”

Integrale visie op armoede uitwerken

Hoe bevorder je als medewerker van het buurtwerk goed onderwijs? “Medewerkers en vrijwilligers van buurtwerk ’t Lampeke gaan tijdens de middagpauze naar de Sint-Jansschool om met de kinderen te spelen. Ze proberen bijvoorbeeld ruzies te voorkomen of op te lossen voor de les weer begint.”

De medewerkers van buurtwerk ‘t Lampeke zetelen ook in de schoolraden en begeleiden de ouders naar het oudercontact. “We willen een warme gemeenschap voor de kwetsbare gezinnen creëren. Het is voor deze gezinnen belangrijk dat alle betrokkenen goed samenwerken en met elkaar communiceren. Dat geeft ouders rust en biedt kinderen de mentale ruimte om zich toe te leggen op het leren lezen en schrijven”, legt Raeyen uit.

De Doorgaande Lijn biedt buurtwerk ’t Lampeke de mogelijkheid om de samenwerking met de Sint-Jansschool uit te breiden naar het kinderdagverblijf De Slabbertjes en de buitenschoolse opvang Kinderkuren. Het is niet de bedoeling om van het buurtwerk, de school en de kinderopvang één initiatief te maken, benadrukt Raeyen. “Wel willen we een integrale visie op armoede uitwerken en iedereen waarderen in zijn of haar expertise.”

Raeyen vormt daarbij een belangrijke schakel. Hij verdeelt zijn werkdagen over de school, de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en het buurtwerk “Ik ben in elk van de projecten minstens één dag per week fysiek aanwezig. Op die manier vorm ik de levende rode lijn. Het helpt om dingen in beweging te zetten en de gezinnen en kinderen optimaal te ondersteunen. Het is goed om te beseffen dat dit iedereen ten goede komt. Want wat heilzaam is voor kinderen in armoede is goed voor elk kind.”