'Als vrijwilliger krijg je een genuanceerder beeld van de samenleving'

In Vlaanderen doet 1 op de 8 mensen aan vrijwilligerswerk. Ook bij Kind en Gezin zijn een pak vrijwilligers aan de slag, zoals Rita Eggermont, stafmedewerker bij de medische beleidscel van Kind en Gezin. Op woensdagavond kan je haar in het consultatiebureau van Kind en Gezin in Borgerhout vinden. ‘Vrijwilligers hebben een belangrijke rol die vaak onderschat wordt.’

Bij Kind en Gezin sinds 1982

Rita Eggermont is bezig aan de laatste etappe van een carrière van 37 jaar bij Kind en Gezin. In augustus gaat ze, met spijt in het hart, met pensioen. Tot dan houdt ze zich bezig met onder andere gegevensdeling, het digitale dossier en de juridische context waarbinnen artsen en verpleegkundigen bij Kind en Gezin werken. ‘Ik heb hier altijd heel graag gewerkt, ik heb mij nog geen dag verveeld.’ 

‘Zonder al te melig te willen doen, er bestaat geen enkele organisatie met een mooiere missie dan die van Kind en Gezin. Het is een positieve, toekomstgerichte organisatie omdat elk kind dat geboren wordt, nieuwe kansen biedt. Ik heb gelukkig altijd een job kunnen doen waarvan ik het gevoel had dat die ertoe deed.’

Sociale cohesie

Ook in haar vrije tijd vindt Rita het belangrijk om een verschil te maken. Tot een paar jaar geleden gaf ze bijles bij Auxilia vzw, een organisatie voor kansarme kinderen, jongeren en volwassenen die extra hulp zoeken bij hun opleiding. 

Daarna was het consultatiebureau van Kind en Gezin in Borgerhout aan de beurt. Samen met een 10-tal vrijwilligers verzorgt er het onthaal en staat ze in voor het meten en wegen van de kinderen die op consultatie komen. 

Er werken in totaal zo'n 4.000 vrijwilligers in de consultatiebureaus van Kind en Gezin

‘Ik zou het nergens anders doen dan in mijn eigen buurt, want ik vind sociale cohesie erg belangrijk. In Borgerhout waren ze op zoek naar vrijwilligers voor de woensdagavond en ik kan het gemakkelijk combineren. Het is een win-winsituatie.’

Burgerzin

Volgens Rita kampen de vrijwilligers bij Kind en Gezin met een soms ietwat oubollig imago. Zeker als oudere vrouw kun je in onze maatschappij al eens het gevoel krijgen enigszins afgeschreven te worden. Maar in een vrijwilligerswerking brengt iedereen zijn persoonlijke ervaring en bagage mee, en die is niet te onderschatten. 

‘Je brengt meer tijd door met de ouders en kinderen in de wachtzaal dan de artsen en de verpleegkundigen’, aldus Rita. ‘Daardoor kun je zaken opmerken die anders misschien gemist zouden worden.’ 

Door vrijwilligerswerk in je eigen buurt te doen, leer je je eigen omgeving ook beter kennen, wat ervoor zorgt dat je je meer thuis voelt in eigen buurt. ‘Ik voel mij ontzettend thuis in Borgerhout, en nog meer door al die jonge ouders met hun jonge kindjes te leren kennen.’

Brede kijk op de wereld

Vrijwilligerswerk brengt je zelf als mens ook heel wat bij, vertelt Rita. ‘Tijdens mijn werk voor Auxilia vzw bijvoorbeeld, kwam ik bij allerlei mensen thuis, die ik ook intensief leerde kennen. Je komt in een leefwereld terecht die anders is dan de jouwe. En dat verbreedt je wereld.’ 

'Je komt in een leefwereld terecht die anders is dan de jouwe. Dat verbreedt je wereld'

‘Zeker over een buurt als Borgerhout bestaan er erg veel vooroordelen. Door bij mensen thuis te komen, of hen op het consultatiebureau te ontmoeten, worden veel van die clichés voor mij ontkracht. Ik heb mezelf wel eens laten verrassen tijdens ontmoetingen. Daardoor realiseerde ik me dat ik ook verwachtingen koesterde, terwijl ik dácht dat ik vrij van vooroordelen was. Dat besef maakt een mens wijzer.’

‘Als je als gelijke praat met moeders, dan merk je dat iedereen dezelfde verwachtingen, vragen en bezorgdheden heeft, ongeacht nationaliteit, woonplaats, herkomst, leeftijd,... Ik zie op woensdagavond ook heel veel jonge vaders van allerlei nationaliteiten die enorm begaan zijn met hun kinderen, wat ook weer een vooroordeel ontkracht. Je krijgt een veel genuanceerder beeld van de samenleving.’

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Er werken in totaal zo’n 4.000 vrijwilligers in de consultatiebureaus van Kind en Gezin. Over het algemeen zijn er nog nooit zoveel vrijwilligers aan het werk geweest als vandaag, maar toch is er een nijpend tekort in sommige sectoren. 

Dat komt volgens Rita omdat de aard van het vrijwilligerswerk voor een stuk gewijzigd is. Mensen kiezen tegenwoordig vaker voor gefragmenteerd, eenmalig werk. Werken als vrijwilliger bij Kind en Gezin is daarentegen structureel ingebed. En dat soort vrijwilligerswerk staat onder druk. 

Rita pleit alvast met hart en ziel voor vrijwilligerswerk. ‘Mijn lijfspreuk is: “De slimmen, de rijken, de gezonden en de mooien moeten de last van de wereld dragen.” Ik zit aan de goede kant van de Gausscurve wat betreft die gezondheid en hersenen. Het nest waarin je wordt geboren heb je niet zelf gekozen. Dat is een cadeau dat je krijgt en waar je zelf geen enkele verdienste aan hebt. Als je van dat idee vertrekt en om je heen kijkt, vind ik het een evidentie om je in te zetten voor de gemeenschap en om aan vrijwilligerswerk te doen.’

Werkt jouw dienst ook met vrijwilligers? Zet ze in de bloemetjes tijdens de Week van de Vrijwilliger van 23 februari tot 3 maart! Meer informatie vind je op www.vrijwilligersweek.be.

Dit artikel is ook te lezen op Vlaanderen Intern

Foto's
Wouter Appeltans