kinderen & jongeren

Congres Opgroeien 2023

Op vrijdag 8 december 2023 vond het Congres Opgroeien plaats in Maison De La Poste in Brussel. Een hele dag lang werden er in meer dan 80 workshops en/of lezingen krachtige verhalen, inspirerende praktijken en innovatieve inzichten met elkaar gedeeld.  

Op vrijdag 8 december 2023 vond het Opgroeien Congres plaats zowel online als fysiek in Maison De La Poste in Brussel. Het congres kreeg vorm en inhoud dankzij de bijdrage van 50 stakeholders, overleg met cliëntenorganisaties en de input van meer dan 150 gangmakers.

Meer dan 1500 jongeren, gezinnen, ervaringsdeskundigen, professionals, wetenschappers en beleidsmakers kwamen tijdens deze dag samen om in dialoog te gaan. Die dialoog maakte van het Opgroeien Congres dé plek om unieke praktijken en onmisbare inzichten te delen en zo de toekomst van de ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen in Vlaanderen verder in te kleuren. Het centrale uitgangspunt van de dag was het volgende: Elk kind heeft het recht om kansrijk te kunnen (op)groeien. Elk gezin heeft het recht op de nodige zorg en ondersteuning daarbij, ongeacht hun maatschappelijke situatie, gezinscontext of ondersteuningsnood. Dat vraagt een inclusieve samenleving waarin opvoeden een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt, én waar verbinding – tussen ouders en kinderen, tussen gezinnen onderling, tussen gezinnen en organisaties – het sleutelwoord is.

Sessies

Deelnemers aan het congres konden hun eigen programma samenstellen uit meer dan 80 workshops en/of lezingen. Davy Nijs van Mediawijs kwam spreken over het belang van mediawijsheid. Mediawijs heeft vanuit de Vlaamse overheid de opdracht in te zetten op het digitaal sterker maken van alle Vlaamse burgers. In de sessie werden enkele uitdagingen verkend op digitaal vlak waar kinderen, jongeren en gezinnen én hun ondersteuners mee te maken krijgen. Wat kan de website Medianest betekenen voor iedereen die een opvoedkundige rol speelt? Hoe worden ondersteuners sterker gemaakt om met het digitale aan de slag te gaan? Als antwoord daarop ontwikkelde Mediawijs hiervoor heel wat materialen. Meer info hierover kan je vinden op www.mediawijsmateriaal.be

Na deze workshop vond er een lezing plaats van Jochen Devlieghere. Devlieghere is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent. Onderzoeksmatig is hij vooral bezig met gezinspedagogiek in de meest brede betekenis van het woord. Hij is een groot voorstander van het pedagogisch integreren van de kinderopvang en de kleuterschool als één toegankelijke basisvoorziening voor onze allerjongsten. In zijn lezing werd het belang van de kinderopvang in de verf gezet aan de hand van wetenschappelijk onderzoek. Dit deed hij door de sociale, pedagogische en economische functies van de kinderopvang toe te lichten op een eenvoudig begrijpbare manier. Devlieghere legde daarna uit waarom we als maatschappij moeten investeren in de kinderopvang en hoe we die investering het best spenderen. Er werd gekeken naar het voorbeeld van Zweden waar de kinderopvang en de kleuterschool overlappen en goed op elkaar afstemmen.

Na de middag was het tijd voor een beleidssessie. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lichtte de focus van haar beleid toe op het congres. Over de ambities en uitdagingen ging Nico Bogaerts, hoofdredacteur Sociaal.net, in gesprek met de leidend ambtenaren Bruno Vanobbergen van Opgroeien, James Van Casteren van VAPH, Leo Van Loo van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket en Karine Moykens van het Departement Zorg: “Geïntegreerde en gepersonaliseerde zorg zijn twee pijlers waar we op gaan werken. We moeten samenwerken over de muurtjes heen. Laat ons de hand reiken naar elkaar.”

 

De dag werd afgesloten met een receptie waar deelnemers en sprekers nog met elkaar konden napraten en netwerken. Meer info vind je op Home - na het festival - Opgroeien Congres 2023 waar je binnenkort ook de foto's en de aftermovie kan terugvinden.