kinderen & jongeren

De kracht van KOALA Ieper

Nele Maddens en Liesa Deberdt zijn de sterkhouders van KOALA Ieper. Ze vinden het een eer om de familie Vergnes te kunnen ontmoeten op vrijdag 1 december. Ze willen de familie tonen hoe het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes de voorbije vijf jaar in Ieper heeft gezorgd voor een sterke, kansrijke start voor meer dan 200 jonge kinderen en gezinnen. En dat dankzij de organisatie van activiteiten voor ouders en jonge kinderen en 63 extra kinderopvangplaatsen voor kwetsbare kinderen.

“We hadden vijf jaar terug bij de start van KOALA gehoopt dat wij een tastbaar en positief verschil zouden maken voor kwetsbare gezinnen. Wij doen ons werk met hart en ziel. We zijn er zonder vooroordeel en met luisterend oor voor hen. Elke werkdag ervaren wij hoe wij voor deze gezinnen een deel zijn van hun leven, familie zelfs. Dat ontroert ons wel eens. Laatst zei een papa me nog dat het dankzij KOALA is dat hij en zijn gezin zich hier in Ieper zijn gaan hechten, zijn gaan wortelen. Dat helpen ‘wortelen’ is een van onze opdrachten. De Kind en Gezin-medewerkers zien quasi alle gezinnen in Ieper. Heel vaak verwijzen ze kwetsbare ouders naar ons door. We gaan ook zelf hier in de buurt flyeren en we spreken ook actief ouders aan.

We zijn er om het netwerk van gezinnen te versterken en vergroten. In elk dorp en in elke stad wonen er mensen die niemand kennen om af en toe op te leunen, niemand in hun buurt bij wie ze terechtkunnen. Niet voor een babbel over koetjes en kalfjes en nog minder om in vertrouwen zorgen te kunnen delen. Eenzaamheid of isolement, het weegt. Ouders willen het beste voor hun kind en gaan dankbaar in op het aanbod voor hun kind en de kansen die ze krijgen. Het is voor hun kind dat ze hun schroom overwinnen, hun soms eerdere, negatieve ervaringen aan de kant zetten, onze uitgestoken hand vastpakken en KOALA een kans geven. En dat is fantastisch.

De eerste 1000 dagen

De investering in die eerste 1000 dagen van een kind is de start van extra kansen die dat kind anders nooit gehad zou hebben. De impact daarvan op het hele verdere jonge en volwassen leven van dat kind is gigantisch. En voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen kan je zo nog meer het verschil maken. Onderzoek na onderzoekt bewijst dat. Wij zíen dat elke dag in de praktijk. We zetten kei hard in op taalstimulering, anderstalige kinderen leren hier Nederlands, ze leren andere kinderen kennen, ze spelen en genieten volop. Ze ontplooien en ontspannen, ze groeien.

Ouders groeien ook

Ook ouders hebben hier de ruimte om te groeien in ouderschap. We ondersteunen hen bij praktische vragen gaande van ‘oei, ik heb zonder dat ik het wist een abonnement genomen op maaltijdboxen, hoe zeg ik dat af?’ tot echt opvoedingsgerichte thema’s zoals slapen, doorslapen en zindelijkheid, kinderopvang of schoolstart, leren fietsen tot zwemmen. Sommige ouders hebben niet de ervaring om te spelen met hun kind. We helpen hen ontdekken dat spelen niet zozeer gaat om het speelgoed op zich, maar vooral over die pure quality time tussen ouder en kind. En dat kan met een bal maar evengoed met herfstblaadjes. We zien echt hoe stress wegvalt van de schouders van ouders in die fijne speelse interactie met hun kind.

De voordelen of winst van die 1000 dagen investeren, is echt zoveel ruimer dan ‘de rest van het leven van dàt kind’. Die investering versterkt het hele gezin voorgoed. Ouders krijgen vertrouwen en zelfvertrouwen, ze leren anderen kennen, durven vragen te stellen, ze bouwen vriendschappen op, krijgen dankzij dat plekje in de kinderopvang de ruimte om zelf hun vleugels uit te slaan, anderstalige ouders grijpen de kans en leren Nederlands, ouders kunnen een opleiding volgen, krijgen een job, ontdekken het vrijetijdsaanbod voor hun kinderen, zoals de jeugdbeweging in hun buurt en nemen zelf ook deel aan het vrijetijdsaanbod en zo ook de samenleving waarin ze zich eerder buitengesloten zagen.

Dat gebeurt niet automatisch. We organiseren daarom bewust activiteiten in de buurt. We gaan regelmatig eens met z’n allen samen naar het zwembad, we doen samen leuke uitstapjes en leren hen de voordelen van de Uit-pas kennen en helpen hen op weg zodat ze zelf verder op pad kunnen. Elke woensdagvoormiddag is er hier ruimte voor ontmoeting. Onze deuren staan open voor iedeeen. We vinden het belangrijk dat íedereen zich welkom voelt. We verwelkomen telkens zo’n 15 ouders en hun kinderen. En elke eerste woensdag van de maand organiseren we een gratis ontbijt en voor de allerkleinsten maken we samen verse groentepap. Ideaal om mensen samen te brengen en tegelijk ook thema’s zoals het belang van gezonde en gevarieerde voeding te bespreken en in te gaan op vragen van ouders. Laatst nog was er een ouder wiens kindje erg weinig lustte. We gaven concrete tips en maakten ook dankbaar gebruik van de voedingskalender van Kind en Gezin. Het bracht ook een fijn gesprek met andere ouders op gang en de spontaniteit van de kinderen die er bijzijn, maakt dat je heel snel een connectie voelt tussen alle ouders.

Aanstekelijke spontaniteit

Die spontaniteit van jonge kinderen werkt echt aanstekelijk. Het is dankzij de kinderen dat ouders ook elkaar vinden en hier vriendschappen opbouwen. Ik zou willen dat iedereen die spontaniteit hervindt. Een warme, oprechte glimlach, een op- of uitgestoken hand en een ‘goeiedag’ maken een wereld van verschil. Het maakt dat mensen zich gezien voelen, dat zij ervaren dat ze ertoe doen.

Zo is er hier een papa die een paar jaar terug langskwam met een praktisch vraagje over de kinderstoel die hier stond. We heetten hem welkom en boden ook een kopje koffie aan. Als erkend vluchteling had hij naast de stress en zorgen voor de familie die achterbleef in oorlogsgebied, ook enorm veel zorgen hier en nu. Dat die papa toen aanklopte voor een praktische vraag over een kinderstoel, was het begin van een fantastisch traject waarbij zijn hele gezin zich welkom voelde en zich engageerde. Deze zomer kwam ik hem en zijn gezin genietend tegen op de kermis in Ieper. Het gezin straalde en voelt zich hier thuis. En ook de mama spant zich volop in, ook dankzij dat plekje in de kinderopvang, om Nederlands te leren. Dat is wat vertrouwen geven, welkom heten, extra ondersteunen tot ze zelf de vleugels uitslaan, betekent. Het geeft ouders extra kracht om hun eigen pad te gaan. Dat is het verschil dat KOALA op een paar jaar maakt voor gezinnen met jonge kinderen de rest van hun leven.

Als we zouden mogen dromen, dan zouden we gezinnen nog wat langer mee dat extra zetje kunnen geven. Nu ronden we de ondersteuning af als een kindje naar de kleuterschool gaat. We zetten hard in op een warme overgang, we sterken gezinnen zodat ze kunnen aanhaken aan de kleuterschool en de kansen die daar liggen voor hun kind en henzelf. Toch zien we dat dat het toch nog zoeken is voor hen: een nieuwe plek, nieuwe mensen, nieuwe afspraken, …

Met een nieuw jaar dat lonkt, wens ik iedereen de energie en goesting om moedig ‘dag’ te zeggen tegen elke mens die je ontmoet of passeert. Die moeite doen, die open houding, maakt een wereld van verschil. Het is het begin van het doorbreken van eenzaamheid en isolement. Aan de schoolpoort, bij de bakker, op straat, op de bus, in de wachtzaal bij Kind en Gezin, ... Ik nodig iedereen uit om het zelf te ervaren hoe ontwapenend dat kan zijn, en welke energie het geeft.”