kinderen & jongeren

Online hulp voor jongeren met psychische problemen versterkt

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits wil dat jongeren met psychische problemen ook online op hulp kunnen rekenen. Ze investeert in de ontwikkeling van een rechtstreeks online toegankelijk aanbod voor jongeren van 16 tot 23 jaar. 

Dat aanbod wordt door de coronacrisis nog belangrijker. Online hulpverlening raakt meer en meer ingeburgerd en is belangrijk om mensen, die je niet of moeilijk bereikt via de klassieke kanalen een laagdrempelig alternatief te bieden. Uit een bevraging over online alcoholhulp blijkt dat ruim 9 op de 10 mensen die online hulp gekregen hebben, die hulp ook deskundig vinden.

“Digitalisering en innovatie openen ook binnen de geestelijke gezondheidszorg nieuwe perspectieven op klantvriendelijke dienstverlening en nog meer zorg op maat. Online hulp is laagdrempelig, toegankelijk en maakt monitoring, opvolging en bijsturing van  online instrumenten en zelftests mogelijk. Deze hulpverleningsvorm verdient een volwaardige plaats binnen het aanbod van psychologische hulp en ondersteuning. We versterken dit online hulpaanbod en zorgen voor een rechtstreeks toegankelijk online aanbod voor jongeren.” - Hilde Crevits  

Vormen van online hulpverlening

Online hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg bestaat in Vlaanderen onder verschillende vormen. Er is 7 dagen op 7 een uitgebreid aanbod  online informatie en zelftests beschikbaar  via de websites alcoholhulp.be, drughulp.be, depressiehulp.be, gokhulp.be en cannabishulp.be. Er zijn online begeleidingstrajecten met hulp via chatgesprekken en er is online hulp in combinatie met fysieke gesprekken met een hulpverlener mogelijk. Dit wordt ook blended hulp genoemd.

Onderzoek toont aan dat online hulpverlening een breder doelpubliek kan bereiken, dat niet of moeilijk zijn weg naar de klassieke hulpverlening vindt. Bovendien is de wachttijd heel wat korter en uit bevragingen over online depressiehulp en online alcoholhulp blijkt dat de gebruiker heel tevreden is over de hulpverlening. Ruim 9 op de 10 van de gebruikers geeft aan dat de hulpverlener deskundig is (alcoholhulp) en bijna 8 op de 10 zegt dat ze veel gehad hebben aan de hulp of therapie (depressiehulp). Wie online begeleiding zoekt, kan gemiddeld na 2 weken een eerste digitale afspraak krijgen. Cliënten worden daarna gedurende 3 maanden opgevolgd door een team van professionele online hulpverleners en krijgen nadien, indien dat aangewezen is, een doorverwijzing naar ambulante of residentiële diensten.

De komende twee jaar zal er via de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg  een aanbod op maat ontwikkeld worden voor jongeren. Concreet gaat het om online zelfhulp om een beter inzicht van je klachten te krijgen en te zien welke begeleidingstrajecten mogelijk zijn. Het aanbod richt zich op de leeftijdsgroep van 16 tot 23 jaar. Vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie en zelfverwonding komen onder meer aan bod. De hulp zal ook blended kunnen verlopen. Daarnaast komt er een uitgebreider aanbod voor vrouwen met angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap, in samenwerking met het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid. Het globale online aanbod zal ook meer bekend worden gemaakt en er gaat extra aandacht naar monitoringonderzoek.

Bereik van het online aanbod uitbreiden

De 5 grote thematische websites voor online hulp werden ontwikkeld in de periode 2007-2012 en hebben sindsdien al heel wat mensen kunnen bereiken. De website alcoholhulp.be ging als eerste online in 2009 en bereikte sindsdien al meer dan 10 miljoen bezoekers. Er werden ook 25.000 begeleidingstrajecten opgestart, waarvan bijna 10.000 met de hulp van online chatgesprekken. De websites Cannabishulp.be en Gokhulp.be, die in 2011 en 2012 gelanceerd werden, konden rekenen op respectievelijk 1,3 en 1,2 miljoen bezoekers. In 2020 telden de publieke websites ruim 2 miljoen bezoekers.

De online cliëntentrajecten kennen ook een steeds groter succes. In de periode van 2018 tot 2020 startten gemiddeld 1.231 personen een online cliënttraject op bij de verschillende verslavingswebsites. In de volgende 2 jaar wordt gestreefd naar 4,5 miljoen extra bezoeken op de websites 6.000 aanmeldingen voor de zelfhulp en 4.500 aanmeldingen voor de online chatbegeleiding.

Financiering

In het jaar 2021 werd er al geïnvesteerd in  online hulpverlening voor een bedrag van ongeveer 600.000 euro. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits zorgt nu voor een extra investering. Het gaat om 865.541 euro in 2022 en 933.340 euro in 2023.