kinderen & jongeren

Opvoeden, dat doen we samen

16-23 mei: Week van de Opvoeding

Opvoeden staat niet los van alle andere levensdomeinen. Elk gezin legt zijn unieke puzzel: een dak boven je hoofd, zinvol werk, goede zorg, fijne vrije tijd met het gezin, je kinderen grootbrengen. Hoe minder muurtjes gezinnen ervaren om de puzzel in elkaar te laten vallen, hoe sterker ze in hun schoenen staan bij het opvoeden. De Week van de Opvoeding (16-23 mei 2019) zet het netwerk van organisaties en diensten die gezinnen ondersteunen op alle domeinen in de kijker. Want samen sta je sterker. Zo wordt het makkelijker voor ouders om hun batterijen op te laden en hun energieniveau op te krikken. 

De puzzel van het gezin
Kinderen opvoeden en ondersteunen bij het opgroeien: ouders vinden het meestal verrijkend en leuk. Toch vraagt het ook heel wat energie. Wie de puzzelstukjes rond wonen, werken, gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, vrije tijd en financiën vlot in elkaar schuift, houdt meer energie over om positief op te voeden. Laagdrempelige basisvoorzieningen, waar gezinnen thuis zijn en weten dat de professionals geen vraag of onderwerp uit de weg gaan, zijn essentieel om gezinnen te ondersteunen bij het leggen van de puzzel. 
Plaatsen waar het aanbod ook zichtbaar is en waar de professional niet op elke vraag een pasklaar antwoord heeft, maar wel echt in dialoog gaat met ouders en de weg kan tonen naar betekenisvolle partners. Plaatsen waar professionals overtuigd zijn dat opvoeden en opgroeien samenhangt met zoveel levensdomeinen. Plaatsen waar de schotten tussen die levensdomeinen weggehaald worden en het wij-samen-gevoel de bovenhand neemt. 
De vragen achter de vraag
Vragen van ouders komen in alle soorten en maten. Vaak zit er achter een opvoedingsvraag nog heel wat meer. ‘Hoe bezorg ik mijn kind een leuk verjaardagsfeest?’ kan kaderen in de zoektocht naar inspiratie voor leuke spelideeën. Maar even goed kan er bezorgdheid achter schuilen over de kostprijs van een feest, over een huis dat kleiner of minder luxueus is dan de maatschappelijke standaard of over het feit dat het kind niet veel vriendjes heeft op school. Kunst is om als professional die achterliggende vragen ook te ontdekken, en een klimaat te scheppen waarin ouders hun verhaal helemaal mogen en durven leggen.
Gelijke kansen creëren we samen
Kinderen zijn de toekomstige generatie volwassenen. We dragen er allemaal samen aan bij om hen te laten opgroeien in de beste omstandigheden. Daarbij moeten we oog hebben voor alle facetten die kansen scheppen of verkleinen. 
Zoveel diensten, organisaties, gedreven mensen geven elke dag het beste van zichzelf. Op zoek gaan naar verbinding met elkaar is niet alleen een logische evolutie. Gezinnen hebben ook recht op kwaliteitsvolle en complete ondersteuning. Gelijke kansen creëren voor iedereen start bij laagdrempelige en vindbare toegang voor elk gezin. De brede ondersteuning die al bestaat, komt op die manier naar de gezinnen toe, in plaats van dat de gezinnen zelf op zoek moeten. Het doorbreekt het taboe dat nog bestaat, om ondersteuning te vragen of hulp te zoeken. Zo verlaagt de druk op ouders en groeit het fijnmazig netwerk dat gezinnen ondersteunt. 
Nieuwe partners komen in beeld
Een rijke omgeving creëren voor gezinnen gebeurt in samenspraak met heel veel anderen. Ook de minder evidente partners komen op deze manier meer in verbinding met het veld van gezins- en opvoedingsondersteuning. Sportclubs, jeugdbewegingen en het hele jeugdwerk bieden kinderen en jongeren heel wat impulsen die ze in de thuisomgeving niet zo snel vinden. Bedrijven kunnen een rol spelen om hun gezinsvriendelijke maatregelen kenbaar te maken en werknemers te informeren over ondersteuningsmogelijkheden. Bij sommige gezinnen is jeugdhulp of pleegzorg een tijdelijke partner bij het opvoeden. 
Gezinnen staan er niet alleen voor
De Week van de Opvoeding is het uitgelezen moment om het aanbod voor gezinnen in de kijker te zetten. Om bestaande samenwerkingen zichtbaar te maken en nieuwe banden te smeden. Om feedback te vragen aan ouders en op zoek te gaan naar ‘missing links’. Om initiatieven waar ouders hun schouders onder zetten, mee zuurstof te geven. Zodat ouders niet meer hoeven denken dat ze er alleen voor staan. En zodat professionals elkaar vinden en versterken. Daar heeft elke opvoeder en elk kind recht op.

www.weekvandeopvoeding.be