kinderen & jongeren

Vijf jaar Groeipakket

Van kinderbijslag naar Groeipakket op maat

Op 8 februari is het exact 5 jaar geleden dat het Groeipakket voor het eerst werd uitbetaald door de vijf uitbetalers waaronder FONS. Het Groeipakket was een hele omwenteling in de kinderbijslagregeling voor Vlaanderen. Omdat de ondersteuning vertrekt vanuit het recht van het kind én ruimer gaat waar het echt nodig is, zodat kinderen kansrijk kunnen opgroeien. De automatische rechtentoekenning is ‘standaard’. Voor meer dan 1,6 miljoen kinderen en 900.000 gezinnen maakt dit een niet te onderschatten verschil. 

Wat is het Groeipakket?

Het Groeipakket is ‘de Vlaamse kinderbijslag’ en meer. Het is een pakket met financiële ondersteuningen op maat van kind en gezin.
Voor elk kind:

• een startbedrag bij geboorte of adoptie
• een maandelijks basisbedrag
• een jaarlijkse schoolbonus in augustus

Sommige kinderen krijgen extra ondersteuning:
• kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag voor de allerkleinsten
• schooltoeslag bij een beperkt gezinsinkomen
• wezentoeslag
• pleegzorgtoeslag
• zorgtoeslag en ondersteuningstoeslag bij (hoge) zorgbehoefte
• sociale toeslag bij een beperkt gezinsinkomen

Er zijn vijf uitbetalers van het Groeipakket: FONS, Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily en Parentia. 

Cijfers

- 46.000 kinderen krijgen een zorgtoeslag voor een specifieke ondersteuningsbehoefte.
- 490.000 kinderen ontvangen een sociale toeslag. In de loop van 2023 was er een toename met 95.000 kinderen dankzij de nieuwe inkomensmaatregelen. Als deze kinderen voldoende naar school gaan, ontvangen ze ook een schooltoeslag. 
- meer dan €4,5 miljard uitbetaald aan gezinnen, prognose 2023
- Aantal startbedragen tussen 62.500 en 68.000 per jaar
- 1,6 miljoen kinderen hebben recht op het maandelijkse basisbedrag. 

Meer weten over het Groeipakket? Kijk op www.groeipakket.be