kinderen & jongeren

'We vermoeden dat veel mensen na corona de weerbots zullen krijgen'

Frances Van Belle (CAW) en Berbe Luyck (JAC) over de coronapandemie

“Van half maart tot half mei moesten alle Centra Algemeen Welzijn en het bijhorende jongerenonthaal JAC de deuren sluiten. Het CAW werkt met professionele hulpverleners. Die boden voor 2020 vooral fysiek eerstelijnshulp aan. In de eerste lockdown moest er noodgedwongen overgeschakeld worden op digitale en telefonische hulpverlening."

"Hoewel we wel al ervaring op dat vlak hadden, waren sommige hulpverleners eerder terughoudend. Maar ondertussen zijn zowel zij als ons cliënteel ervan overtuigd dat hulp vanop afstand werkt. In de toekomst blijven wij die mengvorm van fysiek, digitaal en telefonisch contact aanbieden.”
“Door de sluiting van de fysieke onthalen, kregen het CAW en het JAC in de eerste helft van 2020 meer oproepen. Maar we stelden ook een toename van de oproepen vast via ons gratis 0800-nummer. Waar vroeger mensen vooral bij het CAW of JAC terechtkwamen na doorverwijzing door een hulplijn of de huisarts, vonden ze nu zelf de weg. Ook jonge mensen meldden zich spontaan en dat vooral via onze chat. Niet alleen jongeren uit kwetsbare gezinnen bereikten ons, maar ook zij met een stabiele thuissituatie. De normale structuur die wegviel, was voor iedereen lastig.”
“Dat 2020 een druk jaar was, staat buiten kijf. Maar wij houden ons hart vast voor wat er na corona zal gebeuren. We vermoeden dat veel mensen de weerbots zullen krijgen als het leven normaliseert. Op economisch vlak is er blijvende schade aangericht. Mensen met financiële problemen worden nu met hulpmaatregelen boven water gehouden. Wanneer die wegvallen, vrezen we dat velen kopje-onder zullen gaan. Ook de schooluitval op termijn baart ons zorgen”.